Ingen Statoil-støtte til oljelobbyens søksmål mot den amerikanske åpenhetsloven

Norske Statoil har formelt distansert seg fra et "søksmål" den amerikanske oljeindustrien står bak. Oljelobbyen forsøker å få opphevet en "amerikansk åpenhetslov" som skal sikre innsyn og forhindre korrupsjon. Se "felles pressemelding" sendt ut i USA, Storbritannia og Norge

Dette er "første gang Statoil klart markerer" at de ikke støtter opp om "søksmålet" fra den amerikanske oljebransjeorganisasjonen "American Petroleum Institute (API)":. API gikk til søksmål mot "det amerikanske finanstilsynet, SEC", 10. oktober i fjor. Tidligere har Statoil gått ut og sagt at de "ikke ønsker å ta avstand fra søksmålet": Nå har de endelig klart og tydelig vist at de ikke støtter det. Les også hva "Wall Street Journal skiver om saken".

 

Foto: Øyvind Hagen, Statoil