Innspill til OECD om skattepolitikk

OECD har invitert interessenter til å sende inn kommentarer på et diskusjonsutkast som inneholder de foreløpige resultatene av arbeidet som er gjort på tre ulike skattepolitiske områder. Publish What You Pay Norge har benyttet muligheten.

Med dette innspillet ønsker PWYP Norge å opplyse OECD om et brev vi nylig sendte inn til det internasjonale pengefondet (IMF) om økonomisk ”spillover”. PWYP Norge mener at det er viktig å sette dette i sammenheng. "Spillover" i skattleggingen handler om den negative konkurransen som kommer av at noen lands skattelovgivning ødelegger skattefundamentet for andre land. I brevet til IMF utfordrer PWYP Norge begrepene som blir brukt. Dette bør også OECD gjøres oppmerksomme på.

De tre skattepolitiske områdene som OECD arbeider med er identifisert i ”Action 6.”:

1. Utvikle tiltak og anbefalinger om utforming av nasjonale regler som kan hindre utnyttelse av traktatfordeler i upassende situasjoner.

2. Avklare at skatteavtalene ikke er ment å brukes til å generere dobbel ikke-beskatning.

3. Identifisere skattepolitiske hensyn som landene generelt bør vurdere før de bestemmer seg for å inngå en skatteavtale med et annet land.

PWYP Norge ser at OECD skal publisere alle innkomne kommentarer, og vi setter pris på denne åpenheten.