Intervjuet Statoil

Edén García fra Bolivia har lenge interessert for Statoils arbeid. Her intervjuer han Knut Rostad hos Statoil på Fornebu. Foto: Eline Helledal

PWYP Norges TRACE-deltaker, Edén García, er journalist i Reporte Energia. Han intervjuet Statoil under sitt Norgesopphold, og stilte spørsmål rundt deres forretninger i Latin-Amerika og Arktis.

Edén jobber som journalist i Reporte Energia, et boliviansk magasin med energisektoren som dekningsområde. De skriver blant annet om olje-, gass- og gruveindustrien, samt fornybar energi. García har en mastergrad i undersøkende journalistikk, og er opptatt av at naturressursene i landet skal komme folket til godet. Interessen for Statoil og den norske modellen har grobunn i ønsket om å lære mer om hva Norge gjøre for å fremme en rettferdig fordeling av godene.

Latin-Amerikansk fokus

Forrige uke intervjuet García informasjonssjef i Statoil, Knut Rostad. Rostad er mediekontakt for Statoils internasjonale virksomhet. García ønsket blant annet svar på hvilke planer Statoil hadde for fremtidige utenlandsinvesteringer, spesielt med fokus på Latin-Amerika.

– Når det gjelder hvilke konkrete land vi planlegger å satse på, sier vi alltid «ingen kommentar», forteller Rostad. Men han legger til at de generelt har interesse for flere Latin-Amerikanske land, og at det på lang sikt er aktuelt å investere i noen av disse.

Naturvern

I Norge har boringen i Arktis vært et hett tema i samfunnsdebatten. Også i Bolivia har Edén skrevet saker om naturvern og beskyttelse av urfolksgrupper. – Hvilke miljøhensyn tar dere? Jeg har forstått det som at nordmenn har vært opprørt over valget om å hente ut olje i Arktis, sier Edén.

– Det at vi har entret Arktis er ikke nytt. Men vår førsteprioritet er alltid sikkerhet. Så langt har vi ikke hatt noen hendelser med varig skade på miljøet, sier Rostad. Han legger til at Statoil ikke vil gå lenger nord enn det teknologien tillater, og at det er viktig å påpeke at hvilke områder som utgjør Arktis er et definisjonsspørsmål.  

Statoil sine kontorlokaler på Fornebu sto ferdig i september 2012. Foto: Eline Helledal