Investorer støtter sterk Dodd-Frank i USA

Investorer verdt 5,6 trillioner amerikanske dollar støtter en sterk Dodd Frank-lov i USA, og ytrer bekymring for at søksmålet fra oljelobbyen vil svekke loven.

Den amerikanske loven om land-for-land rapportering vil belyse potensiell risiko og bidra til effektive markeder og kapitalbygging_, begrunner investorene i et brev til det Amerikanske finanstilsynet "SEC."

Derfor mener de loven er svært viktig for investorer. Gruppen på 44 internasjonale investorer bak brevet er verdt over 5, 6 trillioner dollar, eller 34 billioner kroner. I brevet ytrer investorene sterk støtte til SEC, og argumenterer for behovet for en sterk lov. De ytrer også bekymring for at søksmålet fra oljelobbyen skal svekke og sinke loven. "Det Amerikanske Petroleumsinstituttet (API)" reiste i oktober 2012 "søksmål mot SEC.

Målet var å få fjernet seksjon 1504 av loven Dodd Frank Wall Street Reform og Consumer Protection Act (2010), som krever at olje- og gruveselskaper som er børsnotert i USA offentliggjør utbetalingene de foretar til myndigheter, for å få en slutt på hemmeligholdet i oljeavtaler. Domstolens kjennelse var klar på at "loven står ved lag":http://www.publishwhatyoupay.no/nb/investorer-stoetter-sterk-dodd-frank-i-usaSecurities and Exchange Commission (SEC) har fortsatt et lovpålagt mandat til å utvikle og implementere regelverket, og selskapene må forberede seg på å legge tallene på bordet.

API greide imidlertid å trenere saken, ved at det amerikanske finanstilsynet må se på mulige justeringer. I sitt brev argumenterer investorene for at det vil være svært uheldig av USA å gå tilbake på reguleringene nå, spesielt ettersom både EU og Canada er i ferd med å innføre lovpålagt land-for-land rapportering.

Å gå tilbake på hva som er i ferd med å bli en global standard vil ikke bare føre til stor usikkerhet for bedrifter, det vil også undergrave fellesinnsatsen fra investorer, sivilsamfunn og mange i bransjen for å bedre reguleringen av utvinningsindustrien_, heter det i brevet. _Bildet er fra når USAs president Barack Obama underskrev Dodd-Frank loven i 2010.

Foto: Det Hvite Hus_ Les brevet her: