-Jeg har holdt på med dette siden 1974, jeg.

 

Reder Herbjørn Hansen kritiserer skattedirektør Hans Christian Holte for sin unge alder og stortingsrepresentant for AP i Finanskomiteen, Truls Wickholm, for ikke å ha vært født da rederen begynte å bruke skatteparadiser.

 

Skatteparadiser ikke et nytt fenomen

Forøvrig er PWYP Norge enige med reder Herbjørn Hansen som påpeker at skatteparadiser ikke er et nytt fenomen og at det har pågått i over åtti år.  

Når selskapene ikke betaler skatt så bygger de opp stor rikdom i skatteparadiser. Med økonomisk rikdom følger muligheten til å betale for lobbygrupper som har som oppdrag å påvirke og kontrollere politisk makt som kan fremme deres privilegier på bekostning av fellesskapet. Det at kapital er akkumulert i skatteparadiserne har skapt ekstrem ulikhet i verden. Derfor utfordrer nå borgere i hele verden sine myndigheter på åpenhet og krever at politikerne får på plass en politikk som ikke tillater at de ekstremt rike og multinasjonale selskaper får lov til å bygge opp store formuer i skatteparadiser, samtidig som både velferdsstater og utviklingsland tappes for skatteinntekter.

Se hele innslaget på NRK.

 

Høyesterettsdom får betydning for rederiselskaper i skatteparadiser

Høyesterett har nylig avsagt en dom som handler om hvorvidt et Singapore-registrert rederi kunne få fritak for skatt  gevinst ved realisasjon av aksjer. Høyesterett mente at det var avgjørende hvorvidt selskapet kunne sier å være hjemmehørende i Singapore, eller ei. Inntekter fra skipsfart trenger ikke å beskattes i noen av landene, verken Singapore eller Norge, (dobbel ikke-beskatning), men fordi finansinntektene ble skattlagt lavere i Singapore enn i Norge, vurderte Høyesterett at selskapet var hjemmehørende i Singapore. Det betyr at staten fikk medhold i at aksjegevinsten var skattepliktig.

 
Skatteparadisenes rolle
 

 

Les hvordan IT-selskapene driver lobbyvirksomhet mot åpenhet: "US tech giants launch firece fightback against global tax avoidance crackdown"

 

Norge legitimerer skatteparadiser

Herbjørn Hansen viste til at både Statoil, Oljefondet og Norfund og Statskraft er i områder som Bermuda, Cayman Island og Monaco.

Det har vært en stor debatt i Norge om at Norfund bruker skatteparadis til bistandsinvesteringer, og at Norge på den måten er med på å legitimere skatteparadiser.

Les: Investorer og skatteparadiser