Journalist som står bak Lux Leaks er tiltalt

Luxembourg starter rettsaker mot dem som lekket hemmelige skatteavtaler, skriver Aftenposten. Blant annet må en fransk journalist møte i retten.

Den franske journalisten Edouard Perrin var sentral i lekkasjen av tusenvis av dokumenter fra revisjonsselskapet PricewaterhouseCoopers (PwC). Nå har påtalemyndigheten i Luxembourg tatt ut tiltale mot han, ifølge Aftenposten. 

Minimumsskatt

Lux Leaks består av 28.000 sider med dokumenter som er lekket fra Luxembourgkontoret til PwC. De viser hvordan rundt 350 multinasjonale selskaper inngikk hemmelige forhåndsavtaler med skattemyndighetene i Luxembourg. På den måten fikk selskapene redusert skatten. På listen står blant annet DnB.

Den franske journalisten som nå er tiltalt begynte å jobbe med dokumentene i 2012, og han lagde en TV-dokumentar basert på dokumentene. Etter dette fikk International Consortium of Investigate Journalists (ICIJ) tilgang til dokumentene, og den store lekkasjen skjedde i november 2014. Det skapte stor medieoppmerksomhet verden over.

Skatteunngåelsesindustrien

På PWYP Norges seminar om skatteunngåelsesindustrien på Litteraturhuset trakk flere av foredragsholderne frem Lux Leaks som et eksempel på hvordan multinasjonale selskaper unngår skatt. Blant annet vår egen skattedirektør Hans Christian Holte trakk frem hvordan vi kan bekjempe slike hendelser. Han har brukt store ressurser på å følge opp multinasjonale selskapers virksomhet i Norge.

Samtidig som Lux Leaks gikk verden rundt tok tidligere statsminister og finansminister Jean Claude Juncker over som president i EU-kommisjonen. Juncker opplevde et økende press om å tre vekk fra sin stilling. Det vakte heftig debatt i Europaparlamentet ifølge Aftenposten.