KFUK-KFUM Global - tilsluttet organisasjon med PWYP Norge

 

Hva arbeider KFUK-KFUM Global med?

KFUK-KFUM Global er en selvstendig bistands- og solidaritetsorganisasjon som eies av Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere. Vi arbeider for å gi mennesker nye muligheter og bygge sterke demokratiske lokalsamfunn. Prosjektene våre drives gjennom internasjonale partene - hvor initiativet kommer fra grasrota.

Hvorfor valgte KFUK-KFUM Global å slutte seg til PWYP Norge?

Vi er opptatt av at ekstrem fattigdom må avskaffes og at Gud har skapt nok ressurser til at alle kan leve verdige liv. Fattigdom eksisterer fordi verdens ressurser er meget skjevt og urettferdig fordelt. Vi ønsker å skolere ungdom i rettigheter, barrierer til innfrielse av rettigheter og hva de kan gjøre for å kjempe for sine rettigheter. Da er fokus på ansvarlig, åpen og demokratisk forvaltning av naturressurser en meget viktig sak.

Hva er merverdien med PWYP Norge for et samlet norsk sivilsamfunn?

PWYP er for oss et viktig ekspertnettverk som gir KFUKKFUM Global og våre partnere tilgang på viktig kunnskap og sentrale verktøy i kampen mot fattigdom. Vi er overbevist om at når åpenhet og demokratisk forvaltning av naturressurser gjennomføres, så vil ekstrem fattigdom forsvinne.

Hvordan har PWYP Norge samarbeidet med KFUK-KFUM Global?