KLP kaster ut Total. Vil den største aksjonæren i selskapet, Oljefondet, ta samme etiske ansvar?

KLP ekskluderer oljeselskapet Total fra sin investeringsportefølje på grunn av selskapets avtale med Marokko om å lete etter olje og gass utenfor kysten av Vest-Sahara, melder NRK.

KLP mener Totals virksomhet på kontinentalsokkelen utenfor Vest-Sahara kan knyttes til brudd på grunnleggende etiske normer, sier Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning til NRK. Vest-Sahara er i dag i stor grad befolket av mennesker med marokkansk bakgrunn som har flyttet til området etter Marokkos de facto anneksjon av området. Marokkanske myndigheter har bygget en 2.500 km lang mur gjennom Vest-Sahara, som er militært bevoktet og omgitt av et minefelt.

Ca. 165.000 av Vest-Saharas opprinnelige befolkning er fordrevet til flyktningeleire i Algerie, der de lever under svært vanskelige forhold, skriver NRK.

Uetisk! 

Til NRK sier Jeanett Bergan at KLP har vært i kontakt med Total: ”Selskapet har påpekt at de ikke bryter internasjonal rett, men det har vi heller ikke påstått. KLP ekskluderer alle selskaper som driver utvinning av naturressurser i okkuperte Vest-Sahara”. 

"Uttak av naturressurser fra okkupert land, og Vest-Sahara spesielt, er erklært ulovlig av FN", utdyper Jeanett Bergan til PWYP Norge. "Nå er det ikke sånn at vi sier at den virksomheten Total driver utenfor Vest-Sahara er i strid med internasjonal rett, men det er uansett uetisk når hensikten er uttak av naturressurser." KLP og KLP-fondene hadde til sammen investeringer i Total S.A. for ca 400 millioner norske kroner per 31. desember 2012. Til sammenligning eide det norske Oljefondet ved utgangen av 2012 aksjer i Total for 14,5 milliarder kroner, tilsvarende 2,1% av aksjene, melder NRK.

"Hvilken trygghet gir dette til alle dem som betaler inn til pensjon i KLP?"

 "De kan være trygge på at vi har en god og ansvarlig prosess for hvordan vi vurderer investeringene og trekker ut de selskapene som bryter med grunnleggende etiske normer", sier Jeanett Bergan. *Vil Oljefondet ta det samme etiske ansvar?* Oljefondet er en av de største aksjonærene i Total med rundt 14 milliarder investerte kroner. Spørsmålet nå, er om Oljefondet i kjølvannet av KLPs avgjørelse vil følge etter med en tilsvarende beslutning. "Aftenposten har tidligere omtalt Totals virksomhet i Vest-Sahara" og at den norske regjeringen i flere år har frarådet alt økonomisk samkvem med Vest-Sahara. Den norske regjeringen har også gitt sin tilslutning til FNs vurdering om at undersøkelser og utvinning på sokkelen utenfor Vest-Sahara nok er i strid med folkeretten, skriver Aftenposten. I samme artikkel intervjues Erik Hagen, daglig leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara. Hagen mener at Totals aktiviteter er i strid med folkeretten.

Til Aftenposten sier Hagen:  "De bidrar dessuten til å opprettholde en konflikt og opptrer dermed uetisk. Selv om det hadde vært lovlig å skape eller opprettholde internasjonale konflikter, betyr ikke det at det er riktig å gjøre av den grunn. Total leter etter olje uten å ta hensyn til Vest-Saharas folk", sier Erik Hagen. KLP viser at de tar etisk ansvar på alvor. Vil Oljefondet gjøre det samme? Les også: "Sak i NRK":"Sak hos Støttekomiteen for Vest-Sahara"