Kommersialisering av fellestjenester – virkninger på skatteinntekter, lønn og samfunnsøkonomiske kostnader

Lurer du på om skatteinntektene i Norge er forskjellige når produksjon av fellesgodene ivaretas i egenregi, av kommersielle selskaper med fast ansatte, ved bruk av enkeltpersonforetak, med utenlandsk arbeidskraft eller i utlandet?

Ny rapport fra Fagforbundet presenteres tirsdag 16. oktober, kl. 9-11.

Fagforbundet inviterer til presentasjon av rapporten; "Kommersialisering av fellestjenester – virkninger på skatteinntekter, lønn og samfunnsøkonomiske kostnader".

Rapporten er resultat av et prosjekt som undersøker om skatteinntektene i Norge er forskjellige når produksjon av fellesgodene ivaretas i egenregi, av kommersielle selskaper med fast ansatte, ved bruk av enkeltpersonforetak, med utenlandsk arbeidskraft eller i utlandet.  

I rapporten presenteres flere funn basert på nye data blant annet fra SSB og skatteetaten, om lønnsforskjeller mellom privat og kommunalt drevne barnehager og sykehjem, om skatteplanlegging i kommersielle barnehageselskaper, om utviklingen av eierformer i barnehager og sykehjem og om handlingsrommet kommuner har for å levere tjenester i egen regi, samt en overordnet analyse av hvorvidt det er økonomiske gevinster når kommersielle foretak ivaretar fellesgodene.

Prosjektleder Prof. emeritus Bjarne Jensen innleder kort om prosjektet, overordnet analyse og hovedfunn, mens Stein Antonsen, Alexander Berg-Erichsen, Sidsel Schade, Geir Høin og Fanny Voldnes utdyper funnene i rapporten.   

Tirsdag 16. oktober kl. 9-11, møterom 117.

Seminaret er åpent og du må gjerne spre invitasjonen til andre.

Vennligst gi tilbakemelding til Fagforbundet på deltakelse til epost: Fanny.Voldnes@fagforbundet.no