Kull-saken i Guatemala

- En politiker brukte sin facebook-profil til å anklage meg, som journalist, for å stå bak trakasseringen mot ham. Han ville også stille meg for retten. En dag senere skrev han en kronikk, der han ønsket meg velkommen til en verden av dødelige. Det var en indirekte dødstrussel.

 

Skrevet av Rodrigo Veliz Estrada* (fotografi t.h.)

Ved utgangen av 2013, begynte et kinesisk byggefirma og et lite amerikansk elektrisk kraftselskap en lovlig juridisk (og på et tidspunkt også en fysisk) strid med hverandre. Konflikten handlet om eiendomsrettigheter til et kullkraftverk lokalisert i det sørlige Guatemala, på en verdi av 900 millioner amerikanske dollar. Konflikten representerte den første store investeringen gjort av et statlig kinesisk firma, i et land, som tradisjonelt har hatt sterke politiske og økonomiske bånd med USA.

Det var på et vis en maktkamp mellom Kina og USA som tok sted på guatemalansk territorium. Det var imidlertid også en kamp som etterliknet politikken i vertslandet. Parallell politikk (para-politica) er et uttrykk som den amerikanske historikeren Robert Paxton bruker til å beskrive organisasjoner eller institusjoner som oppfører seg som stater i sin væremåte og praksis, uten at de er en del av en regjering eller stat. Saken viste hvordan tvilsomme selskaper og enkeltpersoner benytter uregelmessige politiske praksiser og institusjonaliserte statskanaler til å oppnå private fordeler. 

I løpet av det neste året, ble uenighetene mellom de to fraksjonene i enda større grad tydeliggjort, inntil de befant seg i en eskalerende konfrontasjon, der begge forsøkte å kvitte seg med den andre. I slutten av 2015, ble det opprettet en innledende sak mot den ene fraksjonen, av CICIG, den internasjonale FN-finansierte domstolen i Guatemala, støttet av Justisdepartementet. Saken viste at dommere, advokater, offentlige aktorer, migrasjonskonterer, en eks ambassadør, høytstående politikere, i tillegg til den daværende presidentens svigersønn, var involvert i et omfattende forsøk på å påvirke offentlige institusjoner til fordel for Jaguar Energi, den amerikanske strømleverandøren, datterselskap av Ashmore Energi International Ltd (ex Enron).

Hvordan avsløre motparten?

Det som hjalp oss å avsløre denne saken, og gjennomskue de underliggende politiske strukturene i Guatemala, var en 4 siders avisrapport som dukket opp i Nomada (og senere i Indymedia Guatemala). Gjennom disse artiklene, hadde vi tilgang til telefontranskripsjoner som gjorde det mulig for CICIG-MP å opprette saken. Gjennom intervju og rettslige dokumenter, kunne vi tilføye flere detaljer til saken. 

Gjennom disse dokumentene ble vi også gjort oppmerksomme på den voldsomme aggresjonen rettet mot CICIG-MPs arbeid fra økonomer og politikere. Dette inkluderte også aggresjon mot den uavhengige og frie pressen, de journalistene som jobbet for å avsløre hva som hadde pågått av urettmessigheter, både av de nevnte, men også av andre institusjoner under etterforskning. 

En av gruppene som var særlig pågående i sin kampanje mot FN-institusjonen CICIG, var en ekstrem høyrevridd organisasjon som kaller seg Stiftelsen mot terror, som består av militærledere som har avgått med pensjon, og som er sponset av store lokale bedrifter. Snart ble denne gruppas forbindelser med "illegale" strukturer åpenbart. Det ble klart at en av medlemmene hadde en kontrakt i høyesterett, knyttet til en magistrater som var anklaget for korrupsjon. En annen var koblet til en massakre som tok sted under krigen i Guatemala. Andre medlemmer ble for ikke lenge siden sendt til fengsel for å ha formet kriminelle nettverk i fengselet. 

Dødstrusler

En av de nevnte høyrevendte politikerne brukte sin facebook-profil til å anklage meg, som journalist, for "å stå bak angrepene" rettet mot (det vil si: rapporterte om) ham, og erklærte at jeg snart ville bli straffeforfulgt. En dag senere skrev han en kommentar der han ønsket meg velkommen til "en verden av dødelige". Indirekte var dette ment som en dødstrussel.

Dette var ikke første gangen et medlem av Indymedia eller Nomada hadde fått trusler, eller vært utsatt for andre former for utpresninger. Vår respons var å aktivisere et nettverk av støtte som inkluderte FN, sentrale ambassadører, og ombudsmannen i Guatemala. Alle viste støtte ved å gi meg råd om hvordan jeg skulle gå fram. Dette ble igjen etterfulgt av meldinger på sosial media som fordømte trusselen, og støttet opp om arbeidet vi gjorde. Vi fikk ikke flere trusler, og spenningen eskalerte heller ikke, takket være denne støtten.

CICIG har mottatt svært lite støtte fra presidenten i Guatemala, Jimmy Morales (2016-2019), som i hvert fall to ganger forgjeves har forsøkt å utvise kommisjonens høykommisjonær, den colombianske innbyggeren, Iván Velásquez. Inntil nylig har det ikke vært rapportert om voldelige framstøt mot journalister, men mange uavhengige ledere i media har pekt på en mulig statsstøttet sosial media, og et minimum med statsovervåkning. Guatemala befinner seg nå i en konfliktfyll blindvei. 

CICIG has received little support from the President of Guatemala, Jimmy Morales (2016-2019), who has at least twice pressed (vainly) for the expulsion of its commissioner, Colombian citizen Iván Velásquez. No other reports of violent attacks against journalists have come up recently, but many independent media directors have pointed out possible state-sponsored social media profiles and basic state surveillance. Guatemala is now in a tense impasse. 

 

Les mer om Centro de Medios Independientes (på spansk)

 

* Denne artikkelen var skrevet av Rodrigo Veliz (fotografi t.h.og er en del av et prosjekt "It happens overnight" finansiert av​ Fritt Ord.

 

                  

(link is external)(link is external)