Land-for-land-rapportering for banker?

Europaparlamentet ønsker nye regler for banker, og nå kan det se ut til at EU-land vil innføre land-for-land-rapportering for bankene, slik at de må rapportere hvor mye profitt de har og hvor mye skatt de betaler i hvert enkelt land de opererer i.

Hvis dette går gjennom, må banker som Barclays publisere sin profitt og sine skatteinnbetalinger i de mer enn 50 landene banken opererer i. Bankene, på sin side, frykter at slik offentliggjøring vil bidra til økte krav om at bankene skal måtte bidra med mer skatt, skriver "Financial Times". Fra før av er EU også i gang med å vurdere innføring av land-for-land-rapportering for utvinnings- og skogdriftsselskaper.

Også for denne bransjen er det snakk om en begrenset form for land-for-land-rapportering som viser hvor mye skatt selskapene betaler i hvert enkelt land, men som mangler en del av den konteksten som trengs for å kunne verifisere om skatteinnbetalingene er i samsvar med selskapets inntekter og utgifter.

 

Foto: Secretlondon (Wikipedia-bruker)