Løpegutter for oljebransjen

First House sendte nylig ut en epost hvor de tilbyr internasjonale oljetopper hjelp til å beholde investeringer i det norske Oljefondet. Rådgivningselskapet byr seg frem som oljebransjens løpegutter, mener PWYP Norge. 

Aftenposten har fått tilgang til en epost som First House sendte til den globale olje- og gassorganisasjonen OGP i London 13. mai. First House tilbyr hjelp fra blant annet erfarne ekspolitikere for å hindre at selskapene skal bli kastet ut av Oljefondets investeringer. Oljeselskapene står i fare for å bli ekskludert fra fondet grunnet nye klimaregler.

- Kommunikasjonsbransjen har nå føyd seg inn i rekken av selvpromoterende tilretteleggere som gjør framstøt overfor oljebransjen. Akkurat slik som deler av revisjons- og advokatbransjen lenge har gjort. Den bransjen er også løpegutter for oljeindustrien, sier generalsekretær i Publish What You Pay Norge, Mona Thowsen. 

Nye klimaregler

I slutten av april i år satte Finansdepartementet sammen en arbeidsgruppe som skal vurdere om Oljefondet bør trekke sine investeringer ut av kull- og petroleumsselskaper for å bli mer miljøvennlig. Gruppen ledes av siviløkonom Martin Skancke. Han har tidligere jobbet ved Statsministerens kontor og vært ekspedisjonssjef i Finansdepartementets avdeling for formuesforvaltning.

First House tilbyr hjelp fra ”sine mest erfarne folk” til å være med å stoppe en endring av klimareglene.

"Det er et ettårig vindu der det er mulighet til å påvirke prosessen med mål om å opprettholde dagens situasjon, eventuelt sikre at bare kullselskaper blir ekskludert", skriver First House i eposten, ifølge Aftenposten.

Eposten er adressert til flere i OGPs ledelse.

Reagerer kraftig

På Stortinget er det flere som reagerer da de får vite innholdet i eposten som First House har sendt ut. Flere av de som nå jobber i First House har bakgrunn fra Stortinget. Blant annet er tidligere Arbeiderpartipolitikere som Jan-Erik Larsen, Torbjørn Giæver Eriksen og Morten Wetland nevnt i eposten som en del av en mulig rådgivningsgruppe i dette prosjektet.

- Det er et åpenbart demokratisk problem at de selv definerer seg som en aktør, og ikke bare lover å påvirke, men langt på vei sørge for at beslutningen går i klientens favør med direkte henvisning til at de kjenner folk fra sitt tidligere virke. Det er stor forskjell på å bli oppsøkt av noen som ber om råd, og på det å lete seg ut områder der de mener de kan forandre beslutninger og så selge seg inn, sier KrFs finanspolitiske talsmann til Aftenposten.

Bård Vegar Solhjell fra SV er enig.

- Det er en trist skamløshet over dette. Å ville hjelpe klimaverstingene med å hindre norske miljøfremskritt. Og det viktigste argumentet deres er at ”vi har folkene som har jobbet ved Statsministerens kontor og kjenner dem som avgjør”, sier han.

Oljeselskaper

Av selskapene som er medlemmer i OGP finner du oljeselskaper som Shell, ExxonMobil, BP og Total. Flere av disse selskapene er også medlemmer av American Petroleum Institute (API). I 2012 gikk API til sak mot det amerikanske finanstilsynet for å slippe og offentliggjøre betalinger til andre lands myndigheter.

Les saken: ”Oljeselskapene bruker advokater og lobbyister for å drepe åpenhetsloven i USA” 

- Denne typen framferd som First House nå viser har vi sett lenge i USA. Maskineriet i oljelobbyen i API arbeider effektivt med å hindre ikke bare miljøregler men også åpenhetsregler for et åpnere samfunn, sier Mona Thowsen i PWYP Norge.

OGPs kommunikasjonssjef bekrefter overfor Aftenposten at de har mottatt en epost fra First House, men at de takket nei til tilbudet fordi de mente at det ikke ville være passende for OGP å gå inn i dette. OGP oppfatter det som et nasjonalt anliggende. 

First House avdramatiserer

Administrerende direktør i First House, Per Høiby, sier at det ikke er uvanlig at de selger inn tjenestene sine aktivt og ikke bare sitter og venter på at telefonen skal ringe.

- Det er jo enhvers legitime rett å bli hørt i et synspunkt om noe som berører en selv, sier han om tilbudet de har sendt til OGP.

Han mener at det er helt legitimt at First House skal hjelpe oljeselskapene med å forstå hvordan den norske politiske debatten fungerer og hvordan de bør gå frem for å påvirke den.