Markering av verdens anti-korrupsjonsdag

Panelet for dagen besto av f.v: Mona Thowsen, Gro Lindstad, Gonzalo Ale Pezo og Jamshed Kazi. Foto: Christine Amdam

9. desember er den internasjonale anti-korrupsjonsdagen. Det markerte Publish What You Pay Norge med et seminar på Litteraturhuset sammen med UNDP Norge. Debatten om hvordan vi kan bekjempe korrupsjon og skatteflukt sto på agendaen.

Korrupsjon og skatteflukt er en global bekymring. Enorme pengestrømmer ender opp steder hvor de ikke skal, og dette går spesielt utover fattige land. Det er nødvendig med en debatt om hvordan vi kan stoppe dette, og sikre at pengene går til en stabil og bærekraftig demokratisk utvikling.

– Utvinningsindustrien er en av de mektigste industriene i verden, men det er også den industrien med mest hemmelighold. Dette fører til at inntektene ikke går borgerne til gode slik det burde, sa Mona Thowsen, generalsekretær i PWYP Norge i sin innledning i paneldebatten.

Bryt korrupsjonslenken

Seminaret ble arrangert på Litteraturhuset og var del av en større markering av verdens anti-korrupsjonsdag i regi av FNs utviklingsprogram.

Gert Ceville-Danielsen fra UNDP Norge ønsket velkommen til seminaret og fortalte at det er viktig å diskutere de negative effektene av korrupsjon og skatteflukt, og hva vi kan gjøre med det. I panelet satt også Gro Lindstad fra FOKUS, og hun fokuserte på kvinnenes innvirkning på korrupsjon.

– Kvinner er  ofre for korrupsjon, og vi ser en rekke eksempler på dette. Kvinner har mindre mulighet til å være økonomisk uavhengige, de er mer avhengig av offentlige tjenester, sa Lindstad.

Se video fra hele seminaret her:

De unges perspektiv

Ganzelo Ale Pezo er fra Peru, og studerer ved Universitetet i Ås dette semesteret. Han representerte de unges stemme i denne debatten. 

– Det er viktig at de unge er engasjert i disse temaene. Vi må ruste opp den neste generasjonen og skape et lovlig og rettferdig system. Vi må kreve å kunne se hvor pengene går, sa han.

Fra salen stilte Sofia Mazariegos fra Guatemeala, som også er student ved Universitetet i Ås, spørsmål om hvordan man kan engasjere flere ungdommer i kampen mot korrupsjon. Hun mener at mange i hennes hjemland ikke er interessert i å betale skatt, og lurte på hva som skal til for å gjøre folk mer bevisste.

– For det første må man finne det riktige inngangspunktet i Guatemala, som vil være annerledes enn i Norge. Myndigheter og selskaper må offentligjøre informasjon og være åpne for mer diskusjon. Det vil være en god start, svare Mona Thowsen. 

Konstituert direktør i UNDP Norge Jamshed Kazi fortalte at UNDP har jobbet mot korrupsjon det siste tiåret, og erfart at det er viktig å fokusere på de svakeste i kjeden. Han poengterte at vi trenger mer åpenhet og ansvarlighet i verden.

Guide om kvinner og utvinningssektoren

Publish What You Pay og UN Woman lanserte nylig en guide som undersøker nærmere hvordan man håndterer spørsmålene omkring kjønn i utvinningsindustrien. Sammen med eksperter på kjønn og utvinningsindustrien lanserte de ”Extracting Equality – A Guide” 4. November i år.

– Utvinningsindustrien har potensial til å drive enorm økonomisk og sosial utvikling. Men det er viktig at vi ser hvordan alle er berørt: kvinner og menn, og hele gruvesamfunn. Dersom utvinningsprosjekter ikke er inkluderende og bærekraftige, er det en risiko for at det går utover sosial stabilitet, vekst og utvikling, og til og med sikkerhet. Dette verktøyet gir en enkel og effektiv måte å redusere denne risikoen på, sa direktør for UN Women Phumzile Mlambo-Ngcuka.

Se hele guiden her.