New Zealand har det mest åpne næringslivet

New Zealand har minst hemmelighold i næringslivet. I Norge er det vanskeligere å få tilgang på informasjon om selskaper enn i land som Russland og Kina.

Det viser en ny rapport fra det britiske analyseseslskapet Arachnys. De har gjennomgått tilgang på informasjon i ulike land om aksjeselskaper og deres eiere. New Zealand topper rangeringen, etterfulgt av Storbritannia, Australia, Frankrike og Tyskland.

Norge må lære

Norge havner på 29. plass, og er ifølge denne rapporten mindre åpne enn land som Russland og Kina. 215 land og juridiske territorier har blitt undersøkt og presentert i rapporten. Analytikerne har sjekket tilgang på informasjon om selskaper i landene i offentlige registre. De har stilt ulike spørsmål som de har prøvd å finne svar på.

- Dette er jo et nedslående resultat for Norge, sier generalsekretær i Transparency International Norge, Guro Slettemark, til Dagbladet.

Transparency International Norge er en global organisasjon som jobber for åpenhet og mot korrupsjon. De er en del av PWYP Norges nettverk. Slettemark mener at norsk næringsliv må lære av det Arachny har kommet fram til.

- Her bør man se på hvor norske selskaper skårer dårlig, og hva som kan gjøres for å forbedre det. Det behøver jo ikke ligge en vond hensikt bak, sier hun til Dagbladet.

 Skallselskaper

På konferansen ”Financial secrecy, society and vested interests” som PWYP Norge arrangerte i Bergen i 2012 holdt Jason Sharman en presentasjon om skallselskaper. Her fortalte han om hvor enkelt det er å opprette et skallselskap, og i hvilken grad man kan ha finansielt hemmelighold gjennom denne typen selskaper. Sharman jobber ved Griffith University i Brisbane i Australia og har skrevet mye om skatteparadiser, hvitvasking av penger og grov korrupsjon. 

Hør presentasjonen ”Untraceable shell companies and financial secrecy: An experiment” her

Om New Zealand som topper statistikken skriver Arachnys:

”Fullstendige samlinger med rettsdokumenter er tilgjengelige fra nesten alle rettsinnstanser. Detaljert og fullstendig selskapsinformasjon er også tilgjengelig og søkbart.»

Sharman forteller imidlertid i sin presentasjon at New Zealand er et av stedene i verden hvor det er enkelt å opprette et skallselskap som er vanskelig å spore.  

Lukket aksjonærregister

Tidligere i vår foreslo Finansdepartementet å lukke det norske aksjonærregisteret for innsyn. PWYP Norge sendte inn et høringsbrev om at dette er stikk i strid med åpenhetstiltakene i EU og resten av verden.

Aksjonærregisteret inneholder opplysninger om norske aksjeeiere, og blir forvaltet av Skatteetaten. Registeret inneholder både offentlige opplysninger og taushetsbelagt informasjon. Nå foreslår Finansdepartementet å lukke registeret helt for innsyn, uavhengig om opplysningene er allment tilgjengelige.

Les PWYP Norges Høringsbrev til Finansdepartementet og mer om saken her.