Nigeria´s nummer 3 mann og problemet fra Panama

I arbeidet mitt med Panama papirene verdsatte jeg mer enn noensinne makten av nettverk og samarbeid.  Teamarbeidet med internasjonale journalister gav meg selvtillit og myndiggjøring til å utfordre en skremmende figur i makt-korridoren.

Skrevet av Emmanuel Mayah* (fotografi t.h.)

Han kom til retten med 106 advokater som støttet han for å si kun to ord - ikke skyldig. Få politikere i verden har stått overfor mer korrupsjons-beskyldninger og rettssaker enn Bukola Saraki, Nigeria´s senat president. Alt fra begynnelsen av hans 8 år lange regjering som guvernør  av Kwara Stat opp til hans bedrageriske vekst som senat president i 2015, har Saraki måttet forsvare seg mot beskydninger for 13 millioner og 100 millioner penge-slusing til avledning av 12 millioner Paris Club Refund fra dokument falskneri til et 260 million Intercontinental Bank låne svindleri skrevet av som dårlig gjeld uten å miste eiendeler brukt som sikkerhet. Med 80 Senior talsmenn (det samme som Queen Counsels) i lønnslisten hans, hadde senat presidenten en juridisk festning og en hær av beskyttere. Det han aldri forutså var Panama papirene, som forandret løpet av hans juridiske slag. 

Saraki´s skjulte eiendeler i skatteparadis

Før the Code of Conduct Tribunal (CCT) (Finansavtaleloven Domstol), sto Saraki overfor en 13-tiltalepunkt siktelse om falsk erklæring om hans verdier. I tillegg til angivelig å ha gitt falske erklæringer om sine verdier, ble også senat presidenten beskyldt for å tilegne seg eiendeler utover hans berettigete arbeidsinntekt, og å operere utenlandske kontoer samtidig som han tjente som offentlig offiser - konstitusjonelle brudd i Nigeria. Senat presidenten benektet forseelser, og forklarte at han står overfor politisk forfølgelse for å ha blitt presidenten av det Nigerianske senat mot sitt politiske partis vilje.

Åtte måneder gjennom rettsaken, som kun var basert på uerklærte eiendeler i Nigeria, publiserte jeg en historie som avslørte Saraki´s bortgjemte verdier i skatteparadis. Under finansavtaleloven kan en med offentlig kontorstilling erklære sine egne verdier, og sin kones verdier, og verdiene som står på sine barns navn når de er under 18 år. Min sak avslørte fire gjemte verdier i London, Seychelles, og i de Britiske jomfruøyene; alle i navnet Toyin Saraki, konen til senat presidenten.

Utfordringer jeg møtte

Den største utfordringen jeg støtte på i løpet av å produsere saken min, var rettslige trusler fra to London-baserte advokatfirma, Discreet Law og Harbottle & Lewis; det første firmaet representerte Saraki, det andre konen hans. I forskjellige brev, truet Sarakiene med å saksøke dersom jeg og International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) (konsortium av grave-journalister) fortsetter å publisere informasjon om de uerklærte offshore verdiene, med utsagn fra fru Saraki om at all publisering av hennes private finansielle informasjon krenker hennes privatliv.

Trusler fra den mektige Saraki familien kan bety vanskeligheter for enhver journalist i Nigeria. Høyesterett i Saraki´s hjem-stat Kwara avgjorde at forleggeren av Sahara Reporters måtte betale $13 millioner til politikeren som skadeerstatning fra en rekke publikasjoner som ble ansett som æreskrenkende. Sarakiene, et politisk dynasti, utøver fortsatt enorm innflytelse i Kwara siden 70-åra da Olusola Saraki, faren til den nåværende senat presidenten, var senat leder selv. Da Bukola Saraki rapporterte til Special Fraud Unit (SFU) (overvåking av svindel enhet) Ikoyi for å besvare spørsmål angående en $260 million lånesvindel, arresterte politimen journalistene og låste de ned i et rom til politikeren hadde reist.

Nettverk og samarbeid

Jeg har ikke opplevd noen represalier inntil videre, kanskje fordi CCT frikjente Saraki i en rettsavgjørelse som opprørte allmennheten og Amnesty International. Derimot med an appellrett kun sist uke (tidlig desember, 2017) som ende-vendte domstolens dom og sendte senat presidenten tilbake til retten for en ny rettssak, er det allment trodd at denne gangen vil føderale anklagere styrke saken sin ved å bruke bevis skaffet til veie i min Panama papir rapport.

I have not experienced any reprisals so far, possibly because the CCT acquitted Saraki in a ruling that outraged the general public and the Amnesty International. However, with an appeal court only last week (early December, 2017) upturning the judgment of the tribunal and sending the Senate President back to court for re-trial, it is widely believed that this time federal prosecutors will strengthen their case using evidence provided by my Panama Paper report.

I arbeidet mitt med Panama papirene verdsatte jeg mer enn noensinne makten av nettverk og samarbeid. Teamarbeid med internasjonale journalister gav meg selvtillit og myndiggjøring til å utfordre en skremmende figur i makt-korridoren.

 

Denne artikkelen var skrevet av Emmanuel Mayah (øverste fotografi t.h.) og er en del av et prosjekt  "It happens overhight"  finansiert av Fritt Ord.