Norge topper NRGI –indeks over forvaltning av naturressurser, men sliter med finansiell åpenhet

Statoil platform i Mexico. Foto Jennifer A. Dlouhy: Houston Chronicle Flickr: CC BY-NC-ND 2.0

Natural Resource Governance Institute (NRGI) har lansert Resource Governance Index 2017. Norge kom på første plass med 86 poeng av 100 mulige.

NRGI-indeksen måler kvaliteten på forvaltning av naturresurser i 81 land som til sammen produserer 82 prosent av verdens olje, 78 prosent av gass og en betydelig andel mineraler, inkludert 72 prosent av kobber. Indeksen er et resultat av 89 landevalueringer (åtte land ble vurdert i to sektorer), utarbeidet av 150 forskere, ved hjelp av nesten 10 000 støttedokumenter for å svare på 149 spørsmål.

Norge sliter med finansiell åpenhet

Norges olje- og gassektor scorer best når det kommer til å sørge for politisk stabilitet og fravær av konflikt, korrupsjonsarbeid, en retsstat, eksistensen av et sivilsamfunn som kan bli hørt, regulatorisk kvalitet og åpne data som en del av myndighetenes effektivitet. Her scorer Norge 97 poeng av 100 mulige. Norge scorer 77 av 100 poeng i verdsettelse og 84 av 100 poeng i inntektsforvaltning.

Undersøkelsen peker på at Norge scorer lavt når det gjelder i lisensiering, som gjør at Norge får en lav score for åpenhet om finansielle interesser og kontraktsopplysninger. På dette området ligger Norge bak USA og Storbritannia, viser undersøkelsen. Et annet moment undersøkelsen tar opp er at det ingen offentlige byråkrater eller politikere trenger å være åpne om sine finansielle verdier i utvinningsselskaper. Både kontraktsåpenhet og egentlig eierskap er viktige området for PWYP-nettverket.

I følge undersøkelsen har Norge eksepsjonelt høye juridiske krav når det gjelder miljøpåvirkning og håndhever dette effektivt. Samtidig vekker det internasjonal oppsikt at Norge skal dumpe giftig gruveavfall i Førde-fjorden.

Les: Grønt lyst for å dumpe giftig avfall i Førdefjorden som vil legge deler av fjordbunnen øde i over 50 år.

En av fem land har god eller tilfredsstillende forvaltning 

Det andre beste landet er i indeksen er Chile som scorer 81 poeng av 100. Det landet som scorer dårligst i rangering er Eritrea som kun får 10 poeng av 100 mulige. I følge indeksen har fire land god forvaltning av naturresurser, 15 har tilfredsstillende forvaltning, 31 – svak forvaltning, 29 – dårlig og 10 sviktende (det er flere vurderinger enn land siden åtte land ble vurdert i to sektorer).

Les mer om hva som ligger til grunn for vurderingene i rapporten her.