Norsk støtte til mer rettferdige kontrakter i Afrika

Regjeringen gir 30 millioner kroner til juridisk støtte for å styrke afrikanske lands forhandlingsevne i møte med internasjonale utvinningsselskaper.

Norge vil bidra til å gjøre Afrikas «ressursforbannelse» om til en «ressursvelsignelse» gjennom å få på plass bedre kontraktsvilkår med internasjonale selskaper, sier utviklingsminister Heikki Holmås i en "pressemelding".

Mange land i Sør er rike på naturressurser, men til tross for dette forblir befolkningen ofte fattig. Én av årsakene er at internasjonale selskaper har inngått urimelige kontrakter med nasjonale myndigheter om utnyttelse av naturressurser som mineraler, olje og gass. Norsk støtte over to år tar sikte på å hjelpe myndighetene. Arbeidet går gjennom "African Legal Support Facility":http://www.aflsf.org, som gir juridisk støtte til kontraktsinngåelse og tvistemål mellom internasjonale selskaper og afrikanske myndigheter.

Dette er gode nyheter fra Utviklingsministeren. PWYP Norge mener det er viktig at Norge bidrar med rådgivning som ikke bare ser på reforhandling av gamle kontrakter, men også sørger for at landene kan få på plass et godt åpenhetsregelverk for framtiden._, sier gen.sekr. i PWYP Norge, Mona Thowsen.

Norske myndigheter bidrar gjennom Norad-programmet Olje for utvikling med teknisk assistanse og rådgivning i petroleumssektoren. Norske myndigheter bør bruke sitt handlingsrom til å gjøre tydelige oppfordringer til åpenhet om kontrakter. Dette er allerede gjort i Liberia, Afghanistan og Guinea_, sier hun. PWYP Norge har tidligere "oppfordret norske myndigheter" til å bidra til åpenhet om kontrakter i utvinningsindustrien. _Foto: Enough Project_