Ny rapport: Norske bistandsinvesteringer går gjennom skatteparadis

I fjor gikk 46 av Norfunds 165 investeringer gjennom skatteparadiser som Mauritius, Luxembourg og Cayman Islands. Alle ligger på Financal Secrecy Index' (FSI) topp 20 liste.

Funnene kommer fra en ny rapport utarbeidet av organisasjonen European Network on Debt and Development (Eurodad). Organisasjonen har sett på tre multilaterale og 14 bilaterale DFI-er (Development Finance Institutions), som er institusjoner kontrollert av myndigheter. Verdien av de norske investeringene er rundt 390 millioner amerikanske dollar. Rapporten viser også at mer enn to tredjedeler av Storbritannias bistandsinvesteringer i privat sektor også er kanalisert gjennom "åpenbare, hemmelige" skatteparadis, skriver the Guardian.

Ulike standarder

Eurodad har sett på både DFI-enes bruk av skatteparadiser, men også på hvilke standarder de følger når de bestemmer hvor pengene skal kanaliseres. Det viser seg at mange av institusjonene har en standard prosedyre for valg av kanalisering, men at denne ikke er tilgjengelig for allmennheten, og heller ikke på det offisielle språket til landet de operer i. Det kommer også frem at det ikke er standard prosedyre at DFI-er krever at selskapene de investerer i fører en land-til-land-rapportering.

Ber om endringer

Som følge av resultatene i rapporten, oppfordrer Eurodad DFI-er til å være mer transparente og ansvarlige i sin virksomhet. De ønsker at det kun skal investeres i selskaper som fører en land-til-land-rapportering, og som gjør denne informasjonen tilgjengelig for offentligheten. De påpeker også at alle investeringer bør registreres i landet det opereres i, og at dersom penger kanaliseres gjennom et tredje land, må det argumenteres for hvorfor dette er relevant for å nå de satte utviklingsmålene i landet det investeres i.

Les også: Norfund skal evalureres