Ny rapport: Tax in Development: Towards a Strategic Aid Approach

Hvordan innrette en bistand som kan forbedrede skatte- og inntektssystemer i fattige land?

Land mister skatteinntekter på en rekke ulike måter. Mange land gir store skattefritak til internasjonale selskaper, de preges av manglende regelverk for åpenhet og utsettes for omfattende skatteomgåelser, de kan ha dårlige systemer for skatteinnkreving og korrupsjon kan være omfattende.

Finansiering av FNs bærekraftsmål krever at land får til en nasjonal ressursmobilisering. Norge har også forpliktet seg til å øke sin bistand til slik nasjonal ressursmobilisering ved sin tilslutning til Addis Tax Initiative. Regjeringen har i tråd med dette vedtatt en økning i sin skatterelatert bistand fra 134 millioner kroner i 2015 til 268 millioner kroner i 2020. Herunder har Skattedirektoratet og Norad inngått en avtale om institusjonssamarbeid i 3-5 utviklingsland.

Olav Lundstøl, fagdirektør for Skatt for utvikling i Norad, har skrevet en artikkel som undersøker hvordan behovet og potensialet for skattebistand ser ut ved å bruke et rammeverk av økonomiske indikatorer.

Les mer i rapporten: Tax in Development: Towards a Strategic Aid Approach