Ny rapporteringslov i Storbritannia

Storbritannia har tatt et viktig steg på veien for åpenhet ved å signere en ny lov som gjelder olje- gass- og gruveselskaper.

De nye reglene krever at britiske utvinningsselskaper skal publisere detaljer om betalinger de gjør over hele verden for å få tilgang til naturressurser. Dette vil føre til at skatter, avgifter og lisensavgifter som selskapene betaler vil være tilgjengelige for offentligheten.

– Dette er en historisk lov som vil føre til å bekjempe fattigdom og korrupsjon i ressursrike, men fattige land, sier Global Witness om den nye loven.

Penger forsvinner

Loven ble signert i det britiske parlamentet 28. juni, og trådte i kraft 1. desember i år. Frem til nå har store deler av disse utbetalingene blitt holdt hemmelig. Mange av pengene har derfor vært utsatt for korrupsjon. Den nye loven kan potensielt hjelpe mange mennesker ut av fattigdom.

– Dette er et viktig steg i riktig retning. Hvert år forsvinner store pengesummer som kunne ha vært brukt til å bygge skoler eller sykehus fordi selskaper gjør avtaler bak lukkede dører. Vi applauderer den britiske regjeringen for å gjøre dette offentlig, og oppfordrer andre land til å følge etter, sier direktør for Global Witness, Simon Taylor.

Loven krever at selskaper offentliggjør hva de betaler land-for-land og prosjekt-for-prosjekt.

Se "The Reports on Payments to Governements Regulations 2014" her.