Nytt lovforslag for åpenhet i Australia

Christine Milne har lagt fram et nytt lovforslag som skal sikre større åpenhet i Australia. Foto: Australian Greens

Australske olje- gass- og gruveselskaper vil bli pålagt å offentliggjøre sine utbetalinger til utenlandske regjeringer hvis det nye lovforslaget får gjennomslag.

Den australske senatoren og lederen for De Grønne i Australia, Christine Milne, har lagt fram lovforslaget som går under navnet ”Publish What You Pay Bill”. Målet med loven er å forebygge korrupsjon i Australia og internasjonalt, ifølge The Sydney Morning Herald.

- Australske bedrifter er tungt inne i utvinningsindustrien i utlandet, blant annet i land der ressursutvinning ofte er knyttet til fattigdom, ustabilitet og korrupsjon. Dette lovforslaget er en viktig åpenhetsmekanisme, sa senator Milne.

Offentliggjøring land-for-land

Med lovforslaget er målet å få Australia på linje med USA, EU, Canada og Storbritannia, som allerede har obligatoriske rapporteringsregler for utvinningsselskaper, eller er i ferd med å innføre slike krav.

I Senator Milnes forslag, vil australske selskaper bli pålagt å rapportere utbetalinger til utenlandske offentlige virksomheter på 100000 australske dollar eller mer for tilgang til olje, gass og mineraler.

Selskapene vil bli pålagt å offentliggjøre betalinger både land-for-land og prosjekt-for-prosjekt. Dette skal sikre åpenhet.

- Dette lovforslaget reduserer muligheten for korrupsjon og andre ulovlige aktiviteter. Nå vil vi kreve rapportering av betalinger som tidligere har vært i mørket, sa Milne.