OECD og G20 holder konferanse om anti-korrupsjon

Den globale kampen mot korrupsjon har vært en prioritet for G20-landene de siste fire årene. 11. Juni arrangeres den årlige konferansen om anti-korrupsjon i Roma. PWYP Norge oppfordrer Erik Solheim til å ta med seg våre innspill.

Deltakerne på konferansen skal diskutere hvordan man kan fremme de viktigste elementene i den globale kampen mot korrupsjon. De skal se på de ​​nyeste utfordringene som land, næringsliv og det sivile samfunn står ovenfor.

Les mer om konferansen her

Innspill fra PWYP Norge om skattepolitkk

Erik Solheim har denne uken fortalt på Twitter at korrupsjon og kapitalflukt står høyt på agendaen i OECD:

Erik Solheim på Twitter

PWYP Norge har tidligere kommet med innspill til OECD om skattepolitikk, og oppfordrer Erik Solheim til å ta med seg dette til konferansen i Roma. 

Les saken: "Innspill til OECD om skattepolitikk"

Ny rapport

På konferansen skal det legges frem en ny rapport med tittelen: "Consequences of corruption at the sector level and implications for economic growth and development". Det er direktør for juridiske saker i OECD, Nicola Bonucci, som har bestilt rapporten. Etter det PWYP Norge vet er den laget av OECD og Verdensbanken for å fremme antikorrupsjonsarbeid i G20 samarbeidet. I utgangspunktet var det Russland som ba om at dette skulle være på agendaen for G20.

Nicola Bonucci er direktør for jurdiske saker i OECD.

Den norske forskeren Tina Søreide har ledet gruppen som har laget rapporten. Med seg i gruppen har hun hatt med seg en rekke internasjonale forskere og fagpersoner: Antonio Estache - professor ved The Free University of Brussels, Jacques Hallak – tidligere direktør ved det internasjonale instituttet for utdanningsplanlegging i Paris (IIEP) og nå internasjonal konsulent, Philippe Le Billon – professor ved University of British Columbia i Vancouver, Muriel Poisson – programspesialist ved IIEP-UNESCO i Paris,  Vincent Somville – seniorøkonom ved Christian Michelsens institutt (CMI) og Taryn Vian - professor i internasjonal helse ved Boston University.