Olje for utvikling lyser ut nye tilskudd

Norads Olje for utvikling-program skal dele ut nye tilskudd til sivilsamfunn i 12 land. Søknadsfristen er 1. oktober 2015.

Olje for utvikling skal bistå samarbeidsland med å forvalte olje- og gassressurser basert på norske erfaringer. Det overordnede målet med programmet er å redusere fattigdom gjennom økonomisk, miljømessig og sosialt ansvarlig forvaltning av petroleumsressurser. Programmet ble startet opp i 2005. Nå lyser Norad ut midler for periodene 2016-2018.

Sivilsamfunnet har påvirkning

Sivilsamfunnet er viktig for å påvirke og holde myndighetene ansvarlig. Norad ønsker derfor å støtte sivilsamfunnet i deres arbeid, og på sikt redusere fattigdom.

Landene som er med i programmet for perioden 2016-2018 er:

 • Angola
 • Cuba
 • Ghana
 • Irak
 • Kenya
 • Libanon
 • Myanmar
 • Mosambik
 • Sudan
 • Sør-Sudan
 • Tanzania
 • Uganda

Les mer om programmet og hvordan du kan søke her