Oljefondet har effekt på Norges internasjonale relasjoner selv om det ikke er en del av utenrikspolitikken vår

Sentralbanksjef Øystein Olsen er leder for Norges Bank som forvalter Statens Pensjonsfond Utland Foto: Nils S. Aasheim/Norges Bank

 

Det sa Ulf Sverdrup Dr. Polit., Direktør, på Norsk utenrikspolitisk instituttt (NUPI), under en akademisk frokost om oljefondet og utenrikspolitikken arrangert av NUPI og Cappelen Damm. 

Sverdrup argumenterte for at det norske folk og våre representanter på Stortinget er nødt til å innse dette og begynne å diskutere hva dette vil si i praksis.

Tidsskriftet Internasjonal Politikk er blitt heldigitalt og et  åpent tilgjengelige nummer ble lansert på en akademisk frokost om Oljefondet og utenrikspolitikken tirsdag 5.april.

Det første nummeret har samme tittel som frokost seminaret og kan leses her.

Oljefondet som politisk verktøy?

Dag Dyrdal, rådgiver for Montalban og en av innlederne på akademisk frokost, tok opp viktigheten av skillet mellom politisk rammeverk og finansiell forvaltning. Han skriver i sitt innlegg i Internasjonal Politikk at det å bruke Oljefondet som et aktivt politisk verktøy for å fremme ulike målsetninger  ”kan også bidra til å stille nye politiske mål opp mot fondets primæroppgave, som er å levere en høy avkastning med moderat risiko til landets felles sparekasse.”

Kunstig skille mellom politikk og butikk?

Lars Erik Mangset, seniorrådgiver i WWF, problematiserte et skille mellom politikk og butikk som i noen tilfeller kan fremstå som kunstig. Et av spørsmålene som ble tatt opp var hvorvidt det å velge å aktivt ikke investere i noe kan ses på noe som er annerledes enn å aktivt velge å investere i noe. Mangset brukte  stortingsvedtaket om uttrekk av kull juni 2015 som eksempel for å ”vise hvordan dette både er i overenstemmelse med SPUs retningslinjer for ansvarlig investeringspolitikk samt bidrar til en samstemthet mellom norsk utenrikspolitikk, finanspolitikk og klimapolitikk” som han skriver i sin artikkel.

PWYP Norges forventninger til forventningene

Selv om vi i dag vet vi for lite om effekten av forventningsdokumentene og den potensielle innflytelsen som ligger i dette forholdet er det liten tvil om at det vil være positivt at Oljefondet fremmer en dialog med selskapene de investerer i og formulerer  åpent og klart at de ønsker en åpenhet basert på kravene i utvidet land-for-land rapportering.

Les: PWYP Norges høringsinnspill om hvordan Oljefondet kan ha en strategi for åpenhet og ansvarlig investeringspraksis.