På skattejakt hos multinasjonale selskaper

Skatteetaten har gransket multinasjonale selskaper og fant 14 milliarder kroner som ikke var skattlagt. Nå skal skattedirektør Hans Christian Holte sende 100 medarbeidere ut på skattejakt hos selskapene.

I 2012 og 2013 foretok Skatteetaten en granskning av multinasjonale selskaper. De fant 14 milliarder kroner som etter etatens mening burde ha vært skattlagt. Kun om lag 40 prosent av de multinasjonale selskapene som opererer i Norge betalte inntektskatt her. Majoriteten av selskapene forklarer den manglende innbetalingen med underskudd, fremførbare underskudd og konsernbidrag, skriver skattedirektør Holte i et innlegg i Dagens Næringsliv.  

Holte forklarer at multinasjonale selskaper fører utgifter i land med høy skatt der de opererer, slik som Norge. Så føres inntektene i land med lav beskatning. Nå har han opprettet et team på over 100 personer som skal jobbe konkret med denne problemstillingen.

- Dette har vi jobbet med i noen år, men i år er det en sterkere satsning enn noen gang, sier Holte til Dagens Næringsliv.

Håper Scheel kan gi svar

Innen den 15.oktober skal Scheel-utvalget legge frem sin rapport om hvordan det norske skattesystemet skal utformes i møtet med en global økonomi. Da håper Holte på noen svar på hvordan staten skal klare å få de multinasjonale selskapene til å betale den skatten de skal.

Professor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole sitter i Scheel-utvalget, men vil ikke gi noen indikasjoner på hva som vil komme frem i rapporten. Ifølge Dagens Næringsliv vil rapporten som skal legge grunnlaget for fremtidens norske bedriftsbeskatning bli forsinket.

Schjelderup forteller at internasjonale studier viser at multinasjonale selskaper betaler betydelig mindre skatt enn bedrifter som er hjemhørende i landet de opererer i. Det skaper en konkurransefordel for de multinasjonale selskapene.

Les også: ”Skatte-ekspert fikk formidlingspris”

På dagsorden i OECD

OECD jobber aktivt med å få endret skattereglene som de mener ikke henger med i den globale utviklingen i næringslivet. Det strider mot alminnelig rettsoppfatning når store multinasjonale selskaper – på lovlig vis – kan oppnå tilnærmet dobbelt ikke-beskatning, skriver Holte i sitt innlegg i DN.

OECD har fremmet 15 konkrete tiltak for å utstyre myndighetene med verktøy for å bekjempe overskuddsflytting. Tiltakene er sentrert rundt tre hovedprinsipper, skriver Holte:

  • Samsvar mellom fradragsføring hos en part og inntektsføring hos mottagende part.
  • Skattemessige rettigheter skal være knyttet til økonomisk substans, og ikke kunne utløses av kunstige selskap uten reell aktivitet eller ansatte.
  • Det må bli større åpenhet: Tilgang og analyse av data, transparente skatteplanleggingsstrategier, enklere og mer målrettet dokumentasjon av internprising.

Les også: ”OECD og G20 holder konferanse om anti-korrupsjon”