Panama Offshore sak fortsetter i Armenia: Investigative Journalists - NGO går til domstol

Mihran_Poghosyan_Kilde_Compulsory Enforcement Service

Armenias spesialenhet for etterforskning (SIS), henla i januar i år, den finansielle korrupsjonssaken mot tidligere sjef for håndhevelse av domstolsaker (eng: Chief Compulsory Enforcement Service Officer), Mihran Poghosyan. 

Skrevet av Kristine Agalaryan* (fotografi t.h.​)

Sjefen for håndhevelse av domstolsaker har ansvar for å påse at alle rettsaker går riktig for seg; Det er en jobb som krever grundig bakgrunnskunnskap om alle kriker og kroker i Armenias lovverk, forskrifter og normer. 

Til tross for dette; ”Den store generalen av rettsikkerhet”, tidligere sjef for håndhevelse av domstolsaker, Mihran Poghosyan, viste seg å høre til de av landets ledere som skjulte formuen sin i skatteparadis.

Mens selskapene hans opererte i disse skjulte sonene, misbrukte Poghosyan sin posisjon til å utvikle sine egne privatøkonomiske interesser, samtidig som han skjulte inntekten sin.

SIS opplyser imidlertid om at etterforskningen i Poghosyans selskaper ikke har vært i stand til å avsløre noe kriminelt. 

Avslørt av Panama Papers 

Den armenske organisasjonen for undersøkende journalistikk, Hetq, skrev om Poghosyans tvilsomme finansielle transaksjoner i Panama og hans sveitsiske bankkontoer i april 2016, etter at det ble avslørt gjennom Panama Papers. Det var den tyske avisen Süddeutsche Zeitung som satt inne med denne informasjon, og som delte den gjennom Den internasjonale organisasjonen for undersøkende journalistikk (ICIJ) med Organisert kriminalitet og korrupsjons formidling (OCCRP), i tillegg til flere enn 110 media partnere fra 82 land, inkludert Hetq. 

Den 11. Januar, 2017, rapporterte SIS til Hetq at Sveits hadde avslått forespørsel om rettslig assistanse. Ingen detaljer ble gitt. SIS hevdet også at de ikke hadde fått beskjed fra Panama når det gjaldt forespørsel vedrørende juridisk assistanse i Poghosyan-etterforskningen. 

SIS sin straffesak mot Poghosyan har helt siden den ble opprettet i april 2016, da Poghosyans sine internasjonale investeringer ble avslørt, vært på stedet hvil. Poghosyan gikk av kort tid etter at informasjonen ble kjent, men har hele tiden hevdet at han ikke på noe som helst vis var innblandet i skatteparadisene. 

“Forespørselen er mangelfull …”

SIS sin pressetalskvinne Marina Ohanjanyan fortalte Hetq at beslutningen om henleggelse vedrørende straffesaken mot Poghosyan, ble tatt etter at SIS "beleilig" annonserte at juridisk assistanse fra Sveits og Panama hadde blitt avslått. 

Det sveitsiske justisdepartementet, fortalte imidlertid Hetq og partneren sin OCCRP at den avslo Armenias forespørsel om juridisk assistanse, den 8. November, 2016, ettersom de formelle kravene til forespørselen ikke var oppfylt.

Den armenske regjeringen kan imidlertid når som helst presisere forespørselen, sto det i e-mailen fra Ingrid Ryser, en talsperson fra det sveitsiske justisdepartementet. 

Under parlamentsvalget i 2017, ble Mihran Poghosyan valgt inn som representant, noe som gav ham politisk immunitet. Han ble utnevnt av regjeringspartiet (republikanerne) i Armenia. 

Ikke i stand til å skaffe til veie informasjon i allmennhetens interesse

Den fjerde september, avviste en Yerevan domstol, søksmålet fra Investigative Journalists NGO, der det ble krevd at SIS skulle levere en kopi av sin beslutning om å avslutte den kriminelle etterforskningen av skatteparadisene relatert til Mihran Poghosyan, den tidligere sjefen for håndhevelse av domstolsaker.

I januar, siterte SIS artikkel 262, del 1, som beskriver den armenske kriminalprosedyren. Der står det at kopier av avgjørelser om å avslutte eller utsette kriminelle prosedyrer skal videresendes til den tiltalte, til forsvarsadvokat, til den fornærmede part, eventuelt deres representanter, til forsvareren, eller deres representant. 

I følge loven, skal også en kopi sendes til det individet eller den rettslige instansen som anmeldte saken. SIS argumenterte for at Investigative Journalists NGO (som også står bak Hetq) ikke kan få en kopi av beslutningen, ettersom nyhetsmediet ikke tilhører noen av de instansene som her ble ramset opp. 

Advokater fra organisasjonen argumenterte på sin side med at Hetq burde få en kopi, slik at de kunne utføre sitt samfunnsoppdrag, og skaffe til veie informasjon i offentlighetens interesse.

Poghosyan gikk av som sjef for håndhevelse av domstolsaker i april 2016. Han har imidlertid hele tiden hevdet sin uskyld. 

 Investigative Journalists NGO har anket dommen til ankedomstolen. De nye høringene vil finne sted november 2017. 

 

Klikk her for å lese mer om Hetq.

 

* Denne artikkelen var skrevet av Kristine Agalaryan (fotografi t.h.og er en del av et prosjekt "It happens overnight" finansiert av​ Fritt Ord.