Panama-papirene: En historie om en lovgivende leder som ignorer loven

Før Panama-papirene dukket opp kan det virke som undersøkende journalistikk som omhandlet korrupsjon i Nigeria, hovedsakelig dreide seg om offentlige anskaffelsesskandaler fortrinnsvis begått av den utøvende makt, altså regjeringen​.


Skrevet av Joshua Olufemi * (bildet til høyre)​

I mange av disse sakene, satte media og sivilsamfunnet sin lit til den lovgivende makt, for å få lov til å undersøke og gripe inn i disse skandalene.  

Det skjedde et gjennombrudd etter etterforskningen i Nigeria som tok sted som følge av Panama Papers. Denne avslørte at den lovgivende makten også var innblandet i korrupsjon, om enn gjennom andre former som skatteunndragelse og skjulte formuer. Et sentralt navn som dukket opp som følge av Panama papirene i Nigeria var Bukola Saraki, president av det nigerianske senatet. Det viste seg at Saraki-familien eide fire hemmelige formuer i skatteparadis. Saraki brøt dermed Deklarasjons loven vedrørende kapital. Han hadde unnlatt å informere offentlige instanser om disse formuene, noe som er påkrevd i følge nigeriansk lov. 

Skjult formue

PREMIUM TIMES authoritative report uncovered a hidden London property in the name of Toyin Saraki but which was left out among the assets declared by the Senate President. The hidden property is located at #8 Whuttaker Street, Belgravia, London SW1W 8JQ. It has title number NGL802235. Apart from the undeclared London property, three additional overseas assets in the name of the wife of the Senate President were hidden from the authorities and are missing from the assets declaration form. Mrs. Saraki.

Nyhetsbyrået Premium Times avslørte i sin offisielle nyhetsdekning, en skjult eiendom registrert i London i Bukolas kones sitt navn, Toyin Saraki. Eiendommen var ikke registrert hos nigerianske myndigheter. Den skjulte eiendommen befinner seg på #8 Whuttaker Street, Belgravia, London SW1W 8JQ. Den har tittelnummer NGL802235.I tillegg til denne hemmelige britiske eiendommen, oppdaget man i tillegg tre andre skjulte formuer der Sarakis kone sto som eier. 

Det første selskapet, Girol eiendom Ltd, ble registrert den 25. august, 2004 i en av disse mange beryktede skatteparadisene; De britiske Jomfruøyene. (ett år etter at fru Sarakis ektemann ble guvernør over Nigerias nordlige provins, Kwara) 

Det andre selskapet, Sandon Development Limitet, ble registrert i Seychellene, den 12. januar, 2011, og står i navnene til fru Saraki og Babatunde Morakinya fra 11. Okeme Street, Lagos (en gammel støttespiller og venn av herr Saraki). Da fru Saraki tok over selskapet, viser dokumenter at hun samtidig kjøpte suspekte tjenester fra Mossack Fonseca & Co, et selskap i Panama som hjalp henne med å registrere selskapet.

Det tredje skjulte selskapet, som var registrert på fru Saraki er Landfield International Developments Ltd. Det ble registrert hos De britiske Jomfruøyene, den 8. April, 2014.

I følge Mossack Fonseca, var eneste investor og innehaver av selskapet -fru Saraki, i hvert fall fram til den 27. januar, 2015. Selskapet hadde to nominerte direktører, Glaisd Alie Limited and NewGombe Limited –begge ble utnevnt den 2. september 2014. 

According to Mossack Fonseca, the registered agent of the company, Mrs. Saraki, at least until January 27, 2015, was sole shareholder and beneficial owner of the company which had two nominee directors – Glaisd Alie Limited and NewGombe Limited – both appointed on September 2, 2014.

En plaget ektemann

I en skriftlig tilbakemelding til ICIJ, insisterte herr Saraki via sine britiske advokater, at alle hans eiendommer var rettskraftige og i henhold til korrekt lovgivning. Han hevdet også at anklagene mot ham ikke kunne bevises, og var politiske motiverte. Denne ferske avsløringen om skjulte formuer i skatteparadis, kan imidlertid være det som fyrer opp om anklagene mot Nigerias tredje viktigste offisielle tjenestemann, og styrke påtalemyndighetenes sak mot politikeren. 

LAST NED EN AV SARAKI'S FORMUE-ERKLÆRINGENE HER.

Min erfaring som reporter

Arbeidet med å kartlegge Sarakis ulovlige formuer var ingen enkel jobb. Søk i store databaser krevde grunnleggende datatekniske og journalistiske ferdigheter som å sortere og analysere for å kunne finne sammenhengen mellom tusenvis av e-mail, teks, bilder og lydspor. Etter å ha forstått sammenhengen, og det større bildet, var det vanskelig å få presidenten for senatet til å kommentere saken, noe som var nødvendig før vi gikk i pressen. Selv om svaret aldri kom, ble historien likevel trykket. I etterkant ble vi utsatt for verbale trusler. 

* Denne saken ble skrevet av Joshua Olufemi, og er en del av et prosjekt​"It happens overhight" finansiert av Fritt Ord