– Pensjonspenger opprettholder røverstater

Snorre Valen (SV) vil ha en slutt på at oljefondet investerer i skatteparadis, som han i en kronikk i Aftenposten beskriver som vår tids røverstater. Han liker ikke at norske skattepenger investeres i selskaper som benytter seg av skatteparadis.  

I kronikken viser Valen til et utsagn fra lederen av representantskapet i Norges Bank, som ikke ser noe problematisk i at land tappes for sine skatteinntekter.

Leder Reidar Sandal og representantskapet i Norges Bank stemte nylig ned et forslag om å stoppe bankens bruk av skatteparadiser. Kun forslagsstiller Morten Lund stemte for.

Sandal forsvarte vedtaket slik: «Det er ikke noe omdømmerisiko, det er helt legalt. Jeg understreker igjen at norske myndigheter har åpnet for at dette er en nyttig praksis», ifølge Snorre Valen. 

Ran av vanlige folk

Valen beskriver at dagens system raner vanlige borgere i alle land:

La oss stoppe opp et øyeblikk og tenke over hva et skatteparadis faktisk er. Du tenker kanskje på skatteparadiser som noe rike folk bruker for å betale litt mindre skatt. Men det er verre enn som så. Skatteparadisene er de viktigste komponentene i et system som raner vanlige mennesker over hele jorden. De er institusjoner som muliggjør tyveri på industriell skala, skriver han i kronikken.

I kronikken peker han på at det hvitvaskes titusenvis av dollar i verdens skatteparadis, og gjør oss oppmerksomme på at våre skattepenger også kan havne her. 

Snorre Valen viser til beregninger i Dagens Næringsliv:

– Mange av våre sparepenger er altså låst vekk i skatteparadis, fordi ledelsen av oljefondet har bestemt at det er slik vi skal organisere store deler av formuen vår. 145 milliarder kroner av ditt oljefond er låst vekk fra innsyn i skatteparadiser, skriver han.

SV varsler kamp mot at Norge legitimerer skyggeøkonomien som fører til mindre skatteinntekter og kriminalitet i rike land, og til fattigdom og sosial nød i utviklingsland.