Plan Norge - tilsluttet organisasjon med PWYP Norge

 

Hva arbeider organisasjonen med? 

Plan Norge er en del av utviklingsorganisasjonen Plan International som jobber med 1,5 millioner fadderbarn og lokalsamfunn i 50 land for å sikre oppfyllelsen av alle barns rettigheter.

Hvorfor valgte organisasjonen å tilslutte seg PWYP Norge?

Siden det er et lands myndigheter som har det primære ansvaret for å sikre oppfyllelsen av barns rettigheter, er Plan opptatt av å bidra til at myndighetene får tilstrekkelig skatteinntekter, og at innbyggerne har muligheten til å holde dem ansvarlige for at pengene blir brukt til å finansiere nødvendige tjenester som utdanning og helsetjenester for barn.

Hva er merverdien med PWYP Norge for et samlet norsk sivilsamfunn? 

Gjennom PWYP Norge kan vi samle våre krefter for å sikre nødvendig kompetanse og gjennomslagskraft på et område som oppleves som komplisert, men som er grunnleggende for å nå mange av våre felles mål.

 

Hvordan har PWYP Norge samarbeidet med Plan?

  • I 2011 arrangerte PWYP Norge, Industri Energi og Kirkens Nødhjelp lansering av juridisk utredning ”HVORDAN BØR ”LAND FOR LAND” – RAPPORTERING IVERKSETTES I NORGE FOR SELSKAPER I UTVINNINGSINDUSTRIEN?”. Helen Bjørnøy, generalsekretær i Plan Norge deltok på lanseringen med en forberedt kommentar om når ”land for land”  -rapportering vil  innføres i Norge.