PRESSEMELDING: Samlet Storting vil styrke land-for-land forskriften

Leder av finanskomiteen, Hans Olav Syversen (KrF), la i dag fram et forslag fra et samlet Storting som gjør at selskaper må rapportere fra skatteparadiser. Foto: KrF

Alle partiene på Stortinget ble torsdag kveld enige om å skjerpe arbeidet med finansiell åpenhet. En stor seier for åpenhet, og et viktig skritt i riktig retning, mener PWYP Norge. 

Forslaget ble lagt fram av finanskomiteens leder Hans Olav Syversen (KrF) på Stortinget i dag, og det lyder som følger: ”Stortinget ber Regjeringen gjennomgå effekten av forskriften for LLR rapportering målt mot Stortingets målsetting om å synliggjøre uønsket skattetilpasning og sikre at relevante opplysninger knyttet til LLR rapporteringen fra datterselskaper og støttefunksjoner i tredjeland fremkommer i regnskapet. Stortinget ber Regjeringen også vurdere hvordan det kan etableres et tilsyn med regnskapspliktige etter LLR-regelverket”.

Ikke fullverdig vedtak

– Det er en viktig seier at et samlet Storting vil styrke land-for-land-rapporteringen. Men, det er viktig å huske på at dette ikke er et fullverdig vedtak, og det er heller ikke et vedtak om en utvidet land-for-land-rapportering. Men, vedtaket åpner opp for å få på plass en utvidet land-for-land-rapportering, og PWYP Norge vil følge nøye med på at vedtaket følges opp slik at innholdet defineres på riktig måte. Da kan vi få på plass den relevante og nødvendige rapporteringen som kan synliggjøre uønsket skattetilpasning, sier generalsekretær i PWYP Norge, Mona Thowsen.

PWYP Norge har forventninger til prosess og innhold:

  • Forventning om prosessen om ny forskrift: Når Regjeringen skal ”..gjennomgå effekten..”  forventer vi at Regjeringen nå setter i gang et arbeid med å gjøre en forskriftsendring og at det gjennomføres en høring om forskriften. En forskriftsendring må sendes ut på høring i løpet av høsten, slik at vi kan få på plass en utvidet land-for-land-rapportering tidlig i 2016.
  • Forventninger om innholdet i forskriften: PWYP Norge forventer at regjeringen gjennomfører de nødvendige endringene i regelverket ved å:

1) Innta fulle kostnader i land-for-land rapporteringen.

2) At selskaper må rapportere fra alle land de er registrert i uten unntak.

3) At opplysningene tas inn som noter til årsregnskapet for å unngå at annet enn reelle regnskapstall rapporteres.

Viktige resultater

– Dette er en viktig seier for alle de organisasjonene som er tilsluttet og står bak PWYP Norge. Dette viser hvilken merverdi vi skaper gjennom å stå sammen for åpenhet. Nå har vi fått en samlet vilje i Stortinget, og Industri Energi ber nå Regjeringen om å gripe denne muligheten til å støtte en av vår tids viktigste kamper. Finansielt hemmelighold truer arbeidstakeres rettigheter, gode konkurransevilkår og fair play, sier Leif Sande, leder i Industri Energi og styremedlem i PWYP Norge.

Her er de 19 organisasjonene som står bak PWYP Norge.

– Dette er et viktig skritt i riktig retning. Vi oppfordrer Regjeringen til å følge opp Stortingets vedtak. I flere land utsettes journalister og menneskerettighetsaktivister for trakassering og drapstrusler når de forsøker å innhente denne typen informasjon. Det er derfor viktig ikke bare for oss i Norge at utvidet land-for-land-rapportering blir gjeldende standard. Det bidrar også til å fremme en internasjonal standard som gjør det langt mindre farlig for mennesker i andre land å være opptatt av og arbeide med å dokumentere hvordan selskaper og myndigheter håndterer og bruker de ressursene og den profitten de får tilgang til, slik at skatten blir riktig, sier Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver i Amnesty International i Norge og styremedlem i PWYP Norge.

Kontakt:

Christine Amdam, kommunikasjonsrådgiver, Publish What You Pay Norge, christine.amdam@pwyp.no, +47 986 39 684

Mona Thowsen, generalsekretær, Publish What You Pay Norge, mona.thowsen@pwyp.norway, +47 922 08 412

Bakgrunn om saken:

PWYP Norge har arbeidet med i nærmere ti år med å få på plass loven om utvidet land-for-land-rapportering.