PRESSEMELDING: Statoil har sølt det til i verdens første land-for-land rapportering

Statoil har sølt det til i sin første land-for-land rapportering.

Den norske forskriften er klar: Det er oppstrømsvirksomheten som skal rapporteres på land for land. Publish What You Pay Norges analyse viser at Statoil i sin rapportering har blandet inn tall fra nedstrømsvirksomheten. 

Statoil bør levere en ny rapport hvor de kun rapporterer på oppstrømsaktivitet.

– Dersom Statoil i tillegg ønsker å rapportere på sin nedstrømsvirksomhet, så er det fint. Men utvinningsvirksomheten må uansett rapporteres separat, og i samsvar med forskriften, sier Mona Thowsen, generalsekretær i Publish What You Pay Norge.

1. januar 2014 trådte loven om land-for-land rapportering i kraft i Norge. Loven i Norge er et resultat av direktivet fra EU. Loven er et minste felles multiplum for det åpenhetsnivået om skattebetalinger  i utvinningsindustrien som EU-landene har vært i stand til å bli enige om.  EUs rapportering er igjen et resultat av at loven ble innført i USA.

Se rapporten fra Statoil her

Den norske land-for-land forskriften har samme definisjon som EU-direktivet på hva som menes med oppstrømsaktiviteter: "…med «virksomhet innen utvinningsindustrien» menes virksomhet som omfatter leting etter, prospektering etter, funn av, utvikling av og utvinning av mineraler, olje, naturgassforekomster eller andre materialer". Dette er det som kalles oppstrømsaktiviteter i utvinningsindustrien. Nedstrømsaktivitetene er raffinering, handel og markedsføring/salg av endelig produksjon. Nedstrømsaktivitetene er ikke en del av definisjonen av den nåværende land-for-land rapporteringen som angitt i EU-direktivet, og heller ikke i den norske forskriften.

– Sivilsamfunn og andre har ventet i mange år på første land-for-land rapportering i verden. Vi forventer at Statoil skal sette gullstandarden for hvordan dette skal gjøres. Det bør Statoil gjøre, og det kan Statoil gjøre. Men da må Statoil publisere en ny land-for-land rapport med de riktige tallene, sier Mona Thowsen.

– Slik rapporten er nå så lar ikke tallene seg analysere land for land. Derfor er det viktig at Statoil lager en ny rapport, sier styreleder i PWYP Norge, Frian Aarsnes.

PWYP Norge har jobbet intenst siden lenge før forskriften kom ut for at norske myndigheter må rette opp svakheter i rapporteringen. Det er for å sikre at rapporteringen blir så korrekt som mulig. Vi er kommet langt, men forskriften mangler tre sentrale elementer for å virke etter hensikten. Resultatet ser vi nå: Søl i tallene. Politikerne har ansvar for å lage en god lov, og for at det er de relevante tallene som rapporteres: Kun oppstrømsaktiviteter, eller oppstrømsaktiviteter separert ut og med alle kostnader inkludert.

PWYP Norge forventer at Regjeringen også tør å stille de tre siste kravene om åpenhet til selskapene. Det har de en gyllen mulighet til å gjøre når de legger fram revidert nasjonalbudsjett før sommeren.