Publish What You Pay i Zimbabwe

Gilbert Makore er leder for PWYP Zimbabwe.

Publish What You Pay Zimbabwe ønsker å legge press på president Robert Mugabe og krever mer åpenhet i gruveindustrien.

PWYP sin avdeling i Zimbabwe ligger i Harare og ble opprettet i august 2011. De jobber etter de samme prinsippene som resten av det internasjonale nettverket.

- Vi skal finne ut hvor mye skatter og avgifter myndighetene krever inn fra gruveselskapene, sier Gilbert Makore, koordinator for PWYP Zimbabwe.

Han forteller at sivilsamfunnet har krav på å se om myndighetene får det de skal av multinasjonale selskaper, og at de har rett til å se hvor lekkasjene er. 

- Regjeringen må publisere tallene slik at vi kan kontrollere om de stemmer overens, sier Makore til AllAfrica.com. 

Deltok på konferanse

PWYP Zimbabwe deltok nylig på en konferanse i Zimbabwe arrangert av foreningen for miljørett i Zimbabwe. Temaet på årets konferanse, som var den tredje i rekken, var "bekjemping av korrupsjon for å fremme åpenhet og ansvarlighet." 

PWYP Zimbabwe organiserte og tilrettela en paneldebatt som handlet om "å fremme åpenhet og ansvarlighet i gruvesektoren". Panelet omtalte eksempler på ulovlig kapitalflyt, forskning om finansiell åpenhet i Zimbabwes gruvesektor, korrupsjon i gruvesektoren og kampanjen til Publish What You Pay. 

Anklaget for hemmelighold

Regjeringen i Zimbabwe har tidligere blitt anklaget for hemmelighold både av opposisjonen og sivilsamfunnet. Kritikerne mener at regjeringen ikke behandler inntektene fra naturressursene på en god nok måte.

De har blant annet ikke villet avsløre hvor mye inntekter diamantindustrien har gitt til statskassen.

- Det er et seriøst informasjonsgap mellom regjeringen og folket i form av hvem som driver gruvene, og hvor mye regjeringen får fra slike naturressurser, sier Makore fra PWYP Zimbabwe.

Han påpeker at borgerne har rett til å få utbytte av landets ressurser.

- Naturressursene er ikke fornybare, og når de er oppbrukt vil de unge og våre barn lide av det, sier Makore.