PWYP Norge har fått avslag fra Norad

For første gang på ti år har PWYP Norge fått avslag på sin søknad om støtte.

PWYP Norge har gjennom mange år bidratt med betydelig kunnskap, faglige og politisk press gjennom  kritisk debatt om viktigheten av og behovet for åpenhet for å sikre god forvaltning av naturressurser. PWYP Norge har bidratt til endringer i politikkutforming på områder som har store utviklingsrelaterte virkninger.

Avslaget vil få konsekvenser for tiltakene PWYP Norge har foreslått og fremmet og som alle er innarbeidet i kjernen av ulike norske politiske prosesser, som ligger til politisk behandling og er gjenstand for politisk diskusjon i Norge.

PWYP Norge har arbeidet både nasjonalt og i internasjonalt nettverk for å få på plass tiltak. Tiltakene er derfor også lagt blitt frem både i EU, OECD og er tatt inn internasjonalt av PWYP. 

PWYP Norge er i en svært vanskelig økonomisk situasjon med fare for nedleggelse. PWYP Norge har klaget på vedtaket.

Bistandsaktuelt skriver at færre organisasjoner får informasjonsstøtte. 

Norad sier til Bistandsaktuelt at Norad i 2017 fått føringer fra Utenriksdepartementet om å redusere antall avtaler.