PWYP Norge på Industri Energis landsmøte

Programrådgiver i PWYP Norge delte ut briefinger på Industri Energis landsmøte. Foto: Christine Amdam

Industri Energi avholdt sitt landsmøte 20.-23. oktober i Oslo. Industri Energi er en av PWYP Norges viktigste støttespillere, og vi stilte opp på stand på landsmøtets siste dag.

Industri Energi er et fritt og uavhengig LO-forbund med omkring 60 000 medlemmer. Industri Energi er det største og mest slagkraftige fagforbundet for ansatte i industri- og energisektorene i Norge. Hovedoppgaven til forbundet er å sikre gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Industri Energi er tilsluttet PWYP Norge, og leder i Industri Energi, Leif Sande, er styreleder i PWYP Norge. 

Industri Energi mener at Publish What You Pay Norge setter viktige spørsmål på dagsorden og leder an kampen for å få på plass lover og regler som bidrar til åpenhet om pengestrømmer.

- PWYP Norge har opparbeidet seg kompetanse på dette feltet som andre sivilsamfunnsorganisasjoner ikke har selv, men som vi får tilgang på gjennom PWYP, sier Industri Energi.

Demokratiet må bygges opp

Internasjonal aktivitet er viktig for Industri Energi, og i tillegg til PWYP Norge støtter de flere sivilsamfunnsorganisasjoner, hvor Norsk Folkehjelp er en viktig samarbeidspartner. Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres, holdt et innlegg på landsmøtets siste dag.

- Demokrati er viktig og det må bygges opp fra grasrota, sa Tørres fra talerstolen på landsmøtet.

Hun forklarte at land i sør er rike på naturressurser akkurat som i Norge. Men at utviklingsland foreløpig ikke har noen mulighet til å forvalte dem på samme måte som oss.

- De har ikke sterke nok organisasjoner og fagbevegelse til å forvalte naturressursene på en god måte. Skaper vi folkemakt øker vi sannsynligheten for en rettferdig fordeling av naturressurser, sa Tørres.