PWYP Norges høringsinnspill i 2013 ifm. rapport om land-for-land-rapportering

To kriterier må være oppfylt dersom land-for-land-rapportering skal være tillitsvekkende og rimelig

PWYP Norge mener at dersom at en en land-for-land-rapportering skal være et av de beste og billigste virkemidlene må to kriterier være oppfylt:

  1. Innhold: Rapporteringen må være meningsfull. Skattebetalinger må settes i en kontekst. 
  2. Form: Rapporteringen må være koblet til selskapenes konsernregnskap og framgå i noter til konsernregnskapet. 

En land-for-land-rapportering som ikke oppfyller disse to kjernekravene vil automatisk medføre mindre tillit til rapporteringen og/eller høyere kostnader forbundet med rapporteringen. Rapporteringen fra USA og EU er minimumskrav som ikke er satt i kontekst.

For EU er det viktige hensynet at norske krav tar utgangspunkt i minimumskravene men at Norge går utover en minimumsstandarden og har større ambisjoner. Finansministeren og Finansdepartementet har ansvar for å utvikle norske regler og har handlingsrom til ikke å legge seg på en ”minimumsstandard” for åpenhet, men å inkludere minimumsstandarden i USA og EU, slik som er foreslått nå, og samtidig gjøre rapporteringen til en ”meningsfull” standard.

PWYP Norge oppfordrer Finansdepartementet til å ta de siste viktige skrittene for å få gjennomført disse utvidede kravene til en land-for-land-rapporteringen slik at rapporteringen blir meningsfull og likevel så lite kostnadskrevende som overhodet mulig.

Relevante lenker:

Les: "PWYP Norges høringsinnspill i 2013 om land-for-land-rapportering"  

Les: PWYP Norges brev til Finansdepartementet om: "Presisering av terminologi knyttet til land for land rapportering":

Les: "Finansdepartementets nettside med saksoversikt og andre høringsuttalelser"

Les "PWYP Norges høringsinnspill i 2012 om land-for-land-rapportering"(Foto: Rune Kongsro)