PWYP Norges innspill til Global Reporting Initiative (GRI)

PWYP Norway har kommentert den nyutviklede GRI-rapporten (Global Reporting Initiative) om skatt og betaling til regjeringer.

GRI er en uavhengig internasjonal organisasjon som har vært en spydspiss i bærekraftsrapportering siden 1997.
 
GRI står for Global Reporting Initiative. GRI sier om seg selv at de «hjelper bedrifter og regjeringer over hele verden å forstå og kommunisere deres innvirkning på kritiske bærekraftproblemer som klimaendringer, menneskerettigheter, styresett og sosialt velvære. Dette gjør det mulig å skape sosiale, miljømessige og økonomiske fordeler for alle. GRI Sustainability Reporting Standards er utviklet med ekte bidrag fra flere interessenter og forankret i allmennhetens interesse.»

 

GRI skriver at «I 2017 tok Global Sustainability Standards Board (GSSB) et initiativ til et prosjekt for å utvikle nye opplysninger om skatt og betalinger til regjeringer, som vil bli vurdert for innlemmelse i GRI-standarden. Målet med arbeidet er å bidra til å fremme større åpenhet i en rapporteringsorganisasjonens tilnærming til skatt». GRI er en uavhengig standarsettingsdel av GRI.

 

GRI skriver videre at det å gjøre skattedata mer allment tilgjengelig vil bidra til å bygge opp tillit og bidra til bedre informerte policy- og investeringsbeslutninger. Med dette som formål, begynte en teknisk interessekomité av eksperter, utnevnt av GSSB, med flere interessenter å arbeide i januar 2018 for å utvikle et utkast til hvilke opplysninger om skatt og betalinger som det bør opplyses om til regjeringer. Utkastet til GRI Standard «Draft Standard on Tax and Payments to Governments» er resultatet av den tekniske komiteens arbeid i løpet av det siste året, og er nå tilgjengelig for offentlig gjennomgang og kommentar. 

Les: GRI’s «Disclosure on Tax and Payments to Governments».

 

PWYP Norges innspill til GRI

Her er en kort oppsummering av PWYP Norges kommentarer:

  • Alle enheter som er fullt konsolidert, skal bli navngitt (Linje 426 i utkastet til standard)
  • Alle enheter som heter, bør identifisere om de er konsolidert ved å bruke konsolidering i full konsolidering eller en-linje (egenkapitalmetode)
  • Antall ansatte skal standardiseres på FTE eller gi både FTE og totalt (Linje 444 i utkastet til standard)
  • Det bør ikke være mulig å rulle opp eller ned antall ansatte (linje 448-449 i utkastet til standard). Tallene som er oppført i konsernregnskapet skal brukes uten unntak.
  • I stedet for "Bedriftsskatt betalt kontantbasert" (Linje 474 i utkastet til standard) som er rapportert i CBC-rapportering av skatter, har PWYP Norge foreslått at Bedriftsskatt på årets resultat, Skatteplikt 1.1. (begynnelsesår) og skatteplikt 31.12. (sluttår) ettersom følgende ligning resulterer i Bedriftsskatt betalt kontant: Bedriftsskatt på årets resultat + Skatteansvar 1.1. - Skatteplikt 31.12 = Bedriftsskatt betalt kontant.
  • I stedet for "Vesentlige skatteincitamenter" (Linje 478 i utkastet til standard) har PWYP Norge foreslått at et mer nøyaktig tiltak trekkes inn i standarden: g. Skatteincitamenter som endret beslutningen om å investere. Dette ville bety at hvis selskaper ikke rapporterer skatteincitamentet, så var skatteinnsatsen unødvendig. Hvis det rapporteres om skatteincitament, kan det vurderes mot andre selskaper som rapporterer skatteincitament, og det kan over tid male et bilde av hvilke skatteincitamenter som er viktige for selskaper, og hvilke skatteincitamenter er ikke viktige, og hvilke selskaper er skatteinnsatsen viktig.
  • I land-til-land-standarden (Linje 465-478) har PWYP Norge kommentert at norske reguleringer i regnskapsloven er den tidligste og hvilke reportere og brukere som har fått mest erfaring fra. GRI-standarden skal ta viktige tiltak fra norsk standard som vist seg å være så viktig som kontekst for skatter rapportert fra land til land. Tiltakene PWYP Norway har antydet at GRI Standard tar inn på grunnlag av den norske forskriften, er:
  • Produksjon (etter type)
  •  Investeringer (som de fremgår av kontantstrømoppstillingen)
  • Kostnad (eksklusive avskrivninger)

PWYP Norway har i tillegg kommentert at det er kritisk at elimineringer rapporteres hver for seg, ellers støtter landene ikke inn i rapporteringen.

Alle som ønsker å se PWYP Norges kommentarer til GRI-standarden, kan kontakte geenralsekretær i PWYP Norge, Mona Thowsen på mona.thowsen@pwyp.no

 

Vil alle innspill bli publisert?

GSSBs protokoll krever at alle mottatte kommentarer bli offentliggjort. GRI er fortsatt i ferd med å samle tilbakemeldinger og har enda ikke satt en dato for publisering på nettet.

Den offentlige kommentarperioden lukkes 15. mars 2019.

Ytterligere informasjon og prosjektoppdateringer finner du GRI's prosjektside.