PWYP Norges innspill til OECD om skatteutfordringer ved digitalisering av økonomien.

OECD ba om innspill til mulige løsninger på skatteutfordringer med digitalisering. PWYP Norge har sendt inn sitt innspill.

OECDs skattedirektør Pascal Saint-Amans (t.v.) og generalsekretær Angel Gurria lanserte de nye skattetiltakene i Paris denne uken. Foto: OECD

I et offentlig høringsdokument ba OECD om å få kommentarer til mulige løsninger på skatteutfordringene som følge av digitaliseringen av økonomien. 

Dette er en del av et pågående arbeid i OECD om Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

Finansministrene i G20s leverte gjennom sin Task Force for den digitale økonomien (TFDE), en foreløpig rapport i mars 2018 som het Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018

Konsultasjonsdokumentet som ble publisert 29. januar 2019 kom i etterkant av et policy notat utforsket to pilarer: allokeringen av retten til å beskatte og resterende saker i BEPS. Dette er en del av prosessen med «Inclusive Framework»  i BEPS. 

En viktig konklusjonene i rapporten er at medlemmene var enige om å vurdere virkningen av digitalisering og hvem som skal kunne beskatte et selskap og forpliktet seg til å fortsette å samarbeide mot en konsensusbasert løsning i 2020.