PWYP Norges reaksjoner på IASBs diskusjonsnotat om ny internasjonal revisjonsstandard

30. Juni 2010 svarte PWYP Norge på International Accounting Standards Boards (IASB) prosjektgruppes publisering av en "Discussion Paper":http://www.iasb.org/News/Press+Releases/extractive+activities+DP.htm som omhandlet utarbeidelsen av en ny internasjonal revisjonsstandard ( International Financial Reporting Standard - IFRS) for utvinningsindustrien. * "Discussion Paper":http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/735F0CFC-2F50-43D3-B5A1-0D62EB5DDB99/0/DPExtractiveActivitiesApr10.pdf utarbeidet av IASBs prosjektgruppe: (184 sider, PWYPs forslag er diskutert i kap. 6). Publisert 4. april og åpen for tilbakemeldinger frem til 30. juli 2010. * "Snapshot":http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/FB0CAA0D-92E1-4F31-98B2-DF2C8957D15C/0/IASB_Snapshot_Aprilv7.pdf av notatet. * IASBs "arbeidsplan for en ny IFRS6":http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Extractive+Activities/Summary.htm . * "Send brev til IASB eller les innsendte brev":http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Extractive+Activities/DPAp10/CL/CL.htm Vi setter pris på at PWYPs seks konkrete forslag har blitt inkludert og diskutert i kapittel 6 av diskusjonsnotatet. Allikevel kan vi ikke akseptere måten våre forslag har blitt analysert på eller de påfølgende konklusjonene IASBs prosjektgruppe foreslår. Vennligst se vårt svarbrev til IASB.