PWYPs Medlemskapsprinsipper

Illustrasjon: Jorge Dávalos PWYP Norge

Medlemmene av Publish What You Pays verdensomspennende sammenslutning av frivillige organisasjoner skal:

  • Arbeide for obligatorisk rapportering av betalinger fra selskaper i utvinningsindustrien, både flernasjonale og statlig eide foretak, for alle nasjonale regjeringer på en oppdelt og land-for-land-basert måte. *Så langt det er mulig vil vi tilstrebe å*:
  • På en positiv og konstruktiv måte engasjere oss med andre koalisjonsmedlemmer, bedrifter, myndigheter og andre relevante aktører på nasjonalt og regionalt nivå;
  • Gi jevnlige oppdateringer om aktiviteter, strategier og planer knyttet til kampanjen;
  • Aktivt kommunisere med media og publikum om spørsmålet om åpenhet rundt inntekter, fremme Publish What You Pay og vidt formidle relevant og viktig informasjon om kampanjen.

 

Klikk her for å gå tilbake til "Bli med i nettverket"

Klikk her for å gå tilbake til "Tilsluttede organisasjoner"