Rapportering av egentlige eiere kan bli et EITI-krav

Denne uken kan EITI bestemme at rapportering om egentlige eiere skal bli et krav i EITI-standarden. Illustrasjon fra Global Witness sin rapport.

Olje- og gruveeiendeler verdt fire milliarder amerikanske dollar i fire afrikanske land tilhører selskaper hvor eierskapet ikke er kjent, viser ny rapport. Denne uken kan EITI bestemme at det skal bli et krav å rapportere om hvem som eier et selskap.

Mange av de minst utviklede landene i verden har store forekomster av naturressurser, og disse ressursene har et potensial til økonomisk vekst og utvikling. Men prosessen med tildeling av rettigheter til å utvinne verdifulle naturressurser er ofte svært lite åpen og kan være gjenstand for korrupsjon. Ofte brukes anonyme selskaper for å skjule hvem som nyter godene fra en avtale, og det resulterer i store tap for befolkningen. Borgere har rett til å vite hvem som eier selskapene.

Global Witness har lansert en rapport som viser hvordan anonyme selskaper i Nigeria, Angola, Den demokratiske republikken Kongo og Republikken Kongo får millioner til å forsvinne uten at man klarer å spore opp pengene. Dette er penger som kunne ha blitt brukt til helse, utdanning og velferdstjenester til noen av de fattigste menneskene i verden. I stedet forsvinner pengene i lommene på ukjente eiere.

Bør bli et EITI-krav

Den globale åpenhetsstandarden EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) har styremøte i Bern i Sveits 21.-22. oktober. Der skal de bestemme om det fra januar 2016 skal bli et krav for selskaper å rapportere hvem som er egentlige eiere i EITI-rapporten. 11 land har allerede testet denne ordningen, deriblant Norge.

Nå er det 49 land som har implementert EITI, enten som fullverdige medlemmer eller som kandidatland. Global Witness og en rekke andre åpenhetsorganisasjoner mener at det er viktig at EITI tar dette skrittet nå.

– EITI må legge inn offentliggjøring av egentlige eiere som en betingelse for medlemskap nå, og med trussel for suspensjon for land som ikke vil utføre det. Vi frykter at åpenhet blir mindre prioritert i årene som kommer hvis 2016-fristen ikke blir utført. EITI står overfor en ”troverdighetstest”, sier Brendan O'Donnell fra Global Witness til avisen The Economist

Publish What You Pay Norge mener også at rapportering på egentlige eiere bør bli et krav i EITI-standarden og ikke en oppfordring slik som i dag.

Oppdatering: 

EITI kom ikke til enighet om egentlig eierskap på møtet i Bern 21.-22. oktober og har utsatt avgjørelsen til neste styremøte i Kiev 9.-10. desember.