Regnskogfondet - organisasjon tilknyttet PWYP Norge

Regnskogfondets arbeid i nord: Regnskogfondet gjennomgår hvert år Oljefondets investeringer for å kartlegge investeringer som bidrar til regnskogsødeleggelse. I 2013-porteføljen fant vi 130 milliarder kroner: Norge investerer dermed 43 ganger så mye i bransjer som ødelegger regnskogen, som vi bruker på å redde regnskog over bistandsbudsjettet. Bildet viser hvordan det ser ut når regnskog er hugget ned. De ansvarlige er altfor ofte finansiert av norske investormidler. Norges Bank har nylig bedt Regnskogfondet om bistand for å unngå investeringer som kan bidra til regnskogsødeleggelse.

1. Hva arbeider Regnskogfondet med?

Regnskogfondet samarbeider med lokalsamfunn og organisasjoner som kjemper for å ta vare på skogen og dens forbløffende mangfold av dyre- og planteliv. Sammen arbeider vi for å sikre lokalsamfunns rettigheter til skogen og naturressursene de lever av, og for å stoppe hogst- og plantasje- eller utvinningsselskaper som raserer regnskog og investorer som finansierer ødeleggelsene.

2. Hvorfor valgte Regnskogfondet å tilslutte seg PWYP Norge?

Regnskogfondet er tilsluttet PWYP Norge fordi åpenhet om finansielle transaksjoner og investeringer er et viktig verktøy i kampen for å stanse ødeleggende hogst, utvinning og handel med ressurser hentet illegalt ut fra regnskogene.  

3. Hva er merverdien med PWYP Norge for et samlet norsk sivilsamfunn? 

PWYP Norge styrker norske organisasjoners kompetanse og gjennomslagskraft. Fordi åpenhet om økonomiske transaksjoner er et nøkkelspørsmål på svært mange felter innenfor internasjonal miljø- og utviklingspolitikk er det ressurssparende å jobbe sammen i et målrettet nettverk. 

Regnskogfondets arbeid i sør: Ved hjelp av GPS kan lokalbefolkningen i Kongo lage lokale kart som kan brukes for å sikre deres landrettigheter. Mye av Kongos regnskog står fortsatt urørt, men myndighetene er i ferd med å dele opp landet i ulike soner for vern og kommersiell bruk. For lokalsamfunn er det viktig å dokumentere tradisjonelle rettigheter og lang erfaring med bærekraftig bruk av regnskogen. Regnskogfondet støtter arbeidet.