SAIH - organisasjon tilknyttet PWYP Norge

Mange bistandsorganisasjoner fremstiller fattige mennesker slik at det ser ut som om den eneste løsningen er at "vi" gir mer penger til "dem". Slike innsamlingskampanjer gjør mer skade enn gagn mener SAIH, fordi de gir en snever forståelse og tilsløring av årsakene til fattigdom. I 2011 lagde SAIH videoen Radi-Aid: Africa for Norway, for å skape debatt om denne tematikken. Videoen er sett mer enn to millioner ganger.

 

Hva arbeider SAIH med?

SAIH er solidaritets- og bistandsorganisasjonen til studenter og akademikere i Norge. Organisasjonen jobber med utdanningsbistand, informasjon og politisk påvirkning. SAIH ble opprettet i 1961 som en del av norske studenters anti-apartheidengasjement. I dag har SAIH lokallag på universiteter og høyskoler over hele landet.

Hvorfor valgte SAIH å tilslutte seg PWYP Norge?

”SAIH mener at bistand alene ikke kan skape en rettferdig verden. Rike land i Nord må også endre politikk som har negativ innvirkning på utvikling i land i Sør. Flere av landene der SAIH har prosjekter, er rike på naturressurser. Åpenhet om pengestrømmer og rettferdig fordeling av inntekter er helt avgjørende hvis naturressursene skal komme befolkningen til gode og bidra til utvikling. Da er det viktig å delta i nettverk som Publish What You Pay Norge, der organisasjonene sammen står bak krav om åpenhet og bygger en kompetanse som kan være en motvekt til det finansielle hemmeligholdet.”

- Jørn Wichne Pedersen, leder for SAIH

Hva er merverdien med PWYP Norge for et samlet norsk sivilsamfunn?

”Publish What You Pay Norge retter søkelyset mot rotårsakene til fattigdom og urettferdighet i verden. Nettverket er en pådriver for lovendringer, det produserer, samler og deler kunnskap, og driver kapasitetsbygging; alt på et felt som krever spesialisert innsikt. PWYP Norge er derfor en viktig ressurs for de norske organisasjonene som arbeider med solidaritetsarbeid, menneskerettigheter og bistand. Et konkret eksempel på en merverdi for oss, er at våre partnere i Bolivia nå setter kapitalflukt på dagsorden lokalt, etter å ha deltatt på aktiviteter i regi av PWYP Norge. ”

- Jørn Wichne Pedersen, leder for SAIH

Hvordan har PWYP Norge samarbeidet med SAIH?

  • I 2016 arrangerte SAIH Tromsø informasjonsmøte om finansiell åpenhet og finansiering for utvikling.  PWYP Norge deltok som innleder på seminaret på Universitetet i Tromsø. I tillegg sto PWYP Norge og SAIH Tromsø sammen på stand på universitetsområdet for å spre informasjon om seminaret og finansiell åpenhet.  
  • I 2015 arrangerte SAIH Bergen og PWYP Norge et kveldsseminar om skatteunngåelsesindustrien. I speilsalen på det akademiske kvarter i Bergen var over 50 studenter og andre interesserte samlet for å lære mer om skatteunngåelsesindustrien. Tidligere samme dag sto PWYP Norge og SAIH Bergen på stand på universitetsområde for å snakket med studenter om finansiell åpenhet. 
  • I desember 2015 deltok Christian Bull, informasjonsansvarlig i SAIH, på stuntet foran Stortinget med appell om å innføre ULLR i Norge. Stuntet var arrangert av PWYP Norge i samarbeid med flere organisasjoner med hensikt om å minne og oppfordre å innføre ULLR nå.