Seminar: Finansiell åpenhet og demokrati

I samarbeid med SVs stortingsgruppe inviterer Publish What You Pay Norge til seminar om finansiell åpenhet og demokrati på Stortinget den 2. mars. 

Manglende rapporteringskrav og åpenhet brukes fortsatt for å skjule pengestrømmer. Dagens regelverk, både nasjonalt og internasjonalt, muliggjør skatteplanlegging, økonomisk kriminalitet og korrupsjon. Manglende åpenhet dreier seg om demokrati. Når store verdier kan flyttes i skjul bidrar dette til at maktforholdene i verden forskyves bort fra folkevalgte. Journalister som forsøker å avdekke forholdene blir forfulgt i mange land, også av styresmakter som ikke har noen interesse for finansiell åpenhet.

Finansiell åpenhet har blitt stadig mer aktuelt på et internasjonalt nivå. Dette handler om demokratiets mulighet for å ettergå hvordan samfunnets ressurser blir brukt.

Tid: 2. mars, kl 14-16

Sted: Stortinget, møterom S447. Inngang Løvebakken.

Påmelding til kima@stortinget.no senest fredag 27. februar.

Innledere:

Morten Eriksen, Økokrim

"Åpenhet og kriminalitet"

Tor Bukkvoll, Forsvarets forskningsinstitutt

"Eksemplet Russland: Sammenhengen mellom manglende åpenhet og makt"

Mona Thowsen, Publish What You Pay Norge

"Utvidet land-for-land-rapportering og eierskapsregister"

Sigrid Klæboe Jacobsen, Tax Justice Network

"Bekjempelse av skatteparadiser"

Arvinn Gadgil, Internasjonalt utvalg i SV

"Ulovlig kapitalflyt"

Praktisk informasjon:

Send påmelding til Kim-André Åsheim (kima@stortinget.no) senest fredag 27. februar. På grunn av sikkerhetskontroll ber vi om at du møter opp i resepsjonen på Løvebakken senest 1350.

Det vil bli lett servering med kaffe, te og frukt.