Seminar om skatteunngåelsesindustrien

Fredag 21. november arrangerer PWYP Norge et åpent halvdagseminar på Litteraturhuset i Oslo. HOLD AV DATOEN!

Det er mye spennende som skjer i skatteverdenen denne høsten. I september la OECD frem sine første retningslinjer i et internasjonalt prosjekt støttet av G20 og de fleste EU- og OECD-land. OECDs BEPSs prosjekt (Base Erosion and Profit Shifting) skal bekjempe de multinasjonale selskapenes overskuddsflytting og uthuling av skattefundamentet.

IMF lanserte før sommeren en rapport som viser at internasjonale selskaper har klart å presse inntektsskatten ned mot null. Det har ført til at land taper opp mot 15 prosent i skatteinntekter. PWYP Norge sendte inn kommentarer til IMF i høringsprosessen om den negative effekten et lands skattesystem kan ha på et annet land.

I sommer ble Transocean frikjent på alle tiltalepunkter i norgeshistoriens største skattesak. De var tiltalt for å ha unndratt syv milliarder fra norsk beskatning. Økokrim har anket deler av dommen.

I desember skal Scheel-utvalget legge frem sine forslag til selskapsbeskatning i lys av den internasjonale utviklingen. Store nasjonale og internasjonale skattetiltak er altså satt i gang.

I januar i år trådte loven om land-for-land rapportering i kraft, som er et viktig steg i riktig retning. Vi er samtidig veldig nære en enda bedre lov, nemlig utvidet land-for-land rapportering. 15 av 18 elementer er allerede på plass. Finansministeren har annonsert at de foreløpig opprettholder svakhetene i loven om land-for-land rapportering. Ministeren er ikke villig til å åpne forskriften til å gjelde at selskaper skal vise sin fulle profitt per land.

Så hva kan politikerne gjøre her hjemme nå? Hvordan kan vi bekjempe hemmelighold med politikk? Før sommeren stemte Stortinget i mot forslaget om den utvidede land-for-land rapporteringen under gjennomgangen av det reviderte statsbudsjettet. Regjeringen har flagget at de skal hindre skatteflukt. Vi er spent på hvordan de skal sørge for at tiltakene skal virke. 

Del 1 av seminaret vil bestå av innlegg fra eksperter på skatteområdet. I del 2 blir det politisk debatt med medlemmer fra finanskomiteen.

Vi i PWYP Norge gleder oss til å se deg på Litteraturhuset 21. november. 

For påmelding; send en mail til seminar@pwyp.no. Det blir enkel servering.