Sivilsamfunnet i Guatemala er tydelige i sitt svar til regjeringen

Den varslede nedleggelsen av den norske ambassaden i Guatemala har skapt bekymring for sivilsamfunnet i Guatemala. 87 nasjonale og internasjonale organisasjoner har gått sammen for å endre beslutningen om å stenge ambassaden. 

Brevet de 87 organisasjonene skrev er gjengitt nedenfor:

Undertegnede organisasjoner, derav nasjonale og internasjonale aktører, beklager dypt kunngjøringen av nedleggelsen av den norske ambassaden i Guatemala.

Norge har vært et av solidaritetslandene som spilte en aktiv rolle under fredsprosessen i Guatemala som førte til signeringen av fredsavtalen i 1996. Tre av avtalene ble undertegnet i Oslo, noe som gir muligheter for dialog mellom partene og styrke  engasjementet for gjennomføringen, på grunn av sin lange og brede demokratiske fortid. Dermed har Norge bidratt til å få slutt på 36 år med væpnet konflikt og har åpnet dørene til landets demokratisk overgang.

Norge har etablert troverdige relasjoner med mange interessenter fra regjeringen, privat sektor og det sivile samfunn i Guatemala. I 18 år har den norske ambassaden i Guatemala vært en støttende partner for organisasjoner og aktører fra sivilsamfunnet i Guatemala som hver dag arbeider for å forsvare og oppfylle menneskerettighetene, inkludert individuelle og kollektive rettigheter for urfolk, ikke-vold mot kvinner og full deltakelse på alle områder i livet og i samfunnet, rettighetene til barn og unge, ikke-diskriminering av LHBT mennesker, tilgang til utdanning og rettferdighet, miljøvern, tilgang til bærekraftig fornybar energi, deltakende styresett og rettferdig fordeling av goder og ressurser, samt å holde staten og privat sektor ansvarlige.

Til tross for å bli kritisert av konservative og antidemokratiske sektorer som ikke verdsetter sosial rettferdighet, har Norge opprettholdt sin sterke posisjon for å fremme rettferdighet og likeverd og respekt for menneskerettigheter til fordel for Guatemalas befolkning, som blir sett på som en seriøs aktør og alliert.

Det norske folk kan fortsatt be deres stat om å revurdere beslutningen om å forlate Guatemala på denne tiden, da landet er i gang med den første store kampen mot korrupsjon og straffefrihet i sin historie, med støtte fra Den internasjonale kommisjonen mot straffefrihet i Guatemala -CICIG- . Når prosessene for overgangsrettferdighet er i en delikat tilstand som krever observasjon av det internasjonale samfunn; og når mer enn halvparten av Guatemalas befolkning, særlig urfolk, fortsetter å møte fattigdom og eksklusjon.

I mellomtiden vil undertegnede organisasjoner fra Guatemala og det internasjonale sivilsamfunn takke folket og regjeringen i Norge for sin støtte og solidaritetssamarbeid investert i bygging av fred og sosial rettferdighet i verden og spesielt i Guatemala, gjennom sin ambassade som har eksistert i 18 år. Vi håper at Norge fortsetter sin støtte av guatemalanere i fremtiden for å sikre og konsolidere prestasjoner i demokrati, menneskerettigheter, likestilling og ikke-diskriminering, som har blitt oppnådd litt etter litt.

 

Ønsker du å støtte kampen for å beholde den norske ambassaden i Guatemala kan du levere din underskrift her.