– Skatt er nøkkelen til utvikling

Grace Perez-Navarro fra OECDs skatteadministrajon var tydelig på at det internasjonale skattemarkedet må endres. Foto: Eline Helledal

Det sa nestleder i OECDs skatteadministrasjon, Grace Perez-Navarro, under et seminar på Litteraturhuset i Oslo. OECD har satt i gang en omfattende plan for å bekjempe internasjonal skattetriksing.

Publish What You Pay Norge samlet 150 mennesker til seminar om skatteunngåelsesindustrien på Litteraturhuset fredag 21. november. Hovedforedragsholderne var Grace Perez-Navarro, nestleder i OECDs skatteadministrasjon og vår egen skattedirektør Hans Christian Holte.

  • Multinasjonale selskaper bruker hemmelighold for å holde kapital utenfor det åpne markedet og får lov til å organisere seg på en slik måte at de unngår skatt.
  • Norske politikere er under press fra velgere for å redusere skatteunndragelse av multinasjonale selskaper.

Internasjonale tiltak

Grace Perez-Navarro fortalte om OECDs BEPS Action Plan, og hvorfor det nå er mer fokus på å bekjempe multinasjonale selskapers skatteunngåelse enn noensinne.

– Problemstillingene rundt skatteunngåelse har aldri vært så viktig i den offentlige debatten som nå. Det er en måte å stave utvikling på: SKATT, sa hun.

Perez-Navarro var tydelig på at den usikre situasjonen som er i skattelandskapet nå, ikke kan fortsette.

– Vi har en veldig ambisiøs tidslinje i BEPS-planen. Men vi må gjøre dette raskt, sa Perez-Navarro.

Skattejakt

Skattedirektør Hans Christian Holte fortalte om skatteetatens ”skattejakt” som han har satt i gang her hjemme. Etter at han tok over som skattedirektør for et år siden har han brukt store ressurser på å følge opp multinasjonale selskapers virksomhet i Norge. De har funnet 14 milliarder kroner som ikke var skattlagt i perioden 2012-2013.

– Multinasjonale selskapers skatteplanlegging er veldig aggressiv, men det finnes lys i tunnelen, sa han.

Les: ”På skattejakt hos multinasjonale selskaper”

Skatteetaten fant 14 milliarder som ikke var skattlagt i perioden 2012-2013. Foto: Eline Helledal

– Skatter må betales der aktiviteten foregår. Har dere noen kontakt med utvinningssektoren? Spurte James Royston fra PWYP International, som var en av tilhørerne i salen.

– Norge har en viktig kobling til oljesektoren, og det er derfor vi har en egen avdeling som er spesialisert på hvordan man skal skattlegge oljeindustrien. Det har vært noen viktige problemstillinger omkring internprising blant annet. Jeg mener andre land kan lære av de erfaringene Norge har gjort seg, svarte Holte.

Regjeringen må skynde seg

Statssekretær i Finansdepartementet Paal Bjørnestad (Frp), Heidi Nordby Lunde (H), Truls Wickholm (Ap) og Unni Borge (SV) diskuterte hvordan vi kan bekjempe hemmelighold gjennom politikk. Politikerne debatterte utvidet land-for-land rapportering som et verktøy for finansiell åpenhet. Paal Bjørnestad trakk fram loven om land-for-land rapportering som trådte i kraft 1. januar 2014. Det er ikke nok når man på forhånd vet at den ikke kommer til å virke, mener SV, som før sommeren la fram et forslag for Stortinget som kunne fått loven ti lå virke. Arbeiderpartiet stemte for, men forslaget ble nedstemt.

Les: ”SV med forslag om utvidet land-for-land rapportering”

Fra venstre Paal Bjørnestad (Frp), Truls Wickholm (Ap) og Heidi Nordby Lunde (H). Foto: Eline Helledal

– Regjeringen må skynde seg raskt, hvis de skal henge med på alt som skjer internasjonalt. Norge må gå foran som et godt eksempel, sa Unni Borge fra SV.

Regjeringen svarer med at de skal gjøre en evaluering av loven etter tre år. Altfor sent, mener opposisjonen. De som spesielt taper på denne pengeflukten er fattige land.

– Vi må stoppe dem som flytter profitt. Utvidet land-for-land-rapportering er det beste virkemiddelet for land som mottar bistand til å ta opp kampen mot regimene,  sa Wickholm.

Heidi Nordby Lunde er ikke enig med sin egen regjering om at det ikke skal gjøres noe med dette før om tre år. Hun ønsker å ta tak i den internasjonale skatteproblematikken så snart statsbudsjettet er på plass. Nordby Lunde presiserer at det ikke bare er land-for-land rapportering det er snakk om her, men flere parallelle prosesser. 

– Vi kan og bør være mer aggressive. Vi må evaluere de tiltakene som er satt i gang, men vi må også sette i gang nye. Jeg er opptatt av dette, og inviterer alle dere til kaffe hos meg etter nyttår, sa Nordby Lunde. 

Se hele den politiske debatten her: