Skatte-ekspert fikk formidlingspris

Guttorm Schjelderup har vært med å utvikle det norske skattesystemet.

Professor Guttorm Schjelderup har mottatt Norges Handelshøyskoles pris for fremragende formidling. Han er en viktig bidragsyter i den norske skattedebatten.

Schjelderup mottar prisen som er på 40.000 kroner for formidlingsarbeidet innen området skatt og internasjonal økonomi. Han har blant annet vært med på å skape det norske skattesystemet. 

PWYP Norge gratulerer professor Guttorm Schjelderup med en velfortjent pris. 

I begrunnelsen for prisen står det at han har evnen til å fortelle og formidle kompliserte temaer på en enkel og engasjerende måte.

- Det er en stor ære å få denne prisen. Dette er en anerkjennelse av et arbeid som har pågått i flere år, sier Guttorm Schjelderup til Harstad Tidende.

Professoren er fra Harstad, har sin utdannelse fra NHH og vendte senere tilbake dit som professor. Han har også vært gjesteforsker ved Cambridge College og University of Colorado.

Medarrangør for konferanse

Da PWYP Norge arrangerte konferansen ”Financial secrecy, society and vested interests” på NHH i Bergen i 2012 var Schjelderup og NHH medarrangør. Han holdt også foredrag og sekretessejurisdiksjoner til stor begeistring for deltakerne. På konferansen var det også et stort antall representanter fra sivilsamfunn i Sør.

Se Schjelderups presentasjon her

Schjelderup har skrevet i en rekke økonomiske tidsskrifter og hans forskningsinteresse er på flernasjonale selskaper og skatteparadiser. Han har vært leder for det regjeringsoppnevnte Rederiskatteutvalget og Kapitalfluktutvalget. I dag er han blant Norges mest siterte forskere i de største avisene.

Viktig fagområde

NHHs formidlingspris ble etablert i 2011 for å anerkjenne den betydningen god formidling har for NHH og samfunnet rundt oss. Formålet med prisen er å hedre og å stimulere fremragende formidling og kommunikasjon av kunnskap og innsikt fra det økonomisk-administrative fagområdet. Prisen deles ut hvert tredje år.

Juryen har bestått av viserektor Helge Thorbjørnsen (leder), professor Leif Sandal, førsteamanuensis Marita Kristiansen, påtroppende politisk redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen, BT-redaktør Gard Steiro, student Henny Marie Fløystad og kommunikasjonssjef Kristin Risvand Mo.