- Skatteinntekter avgjørende for rettferdig fordeling

En ting som slo meg tidlig som utviklingsminister er hvor latterlig lave skatteinntektene er i en del utviklingsland. Å få opp disse er avgjørerende for å få en rettferdig fordeling, sa utviklingsminister Heikki Holmås under presentasjonen av Utenriksdepartementets nye stortingsmelding "Dele for å skape": på Blå i Oslo fredag 5. april.

Den velkjente puben og konsertstedet i Oslo var fylt til randen under UDs presentasjon tidlig fredag ettermiddag, og country-bandet Bretton Woods slo an tonen med låter som _Let it trickle_ om den kjente, men kanskje ikke så kjære "trickle down"-effekten. Utviklingingsministeren var imidlertid lite begeistret over teorien om at vekst i seg selv vil føre til at pengene skal dryppe ned fra de rike til de fattigste.

Denne stortingsmeldingen er et oppgjør med illusjonen om at bare vi får økonomisk vekst, så forsvinner fattigdommen automatisk, sa utviklingsministeren. Heikki Holmås kom med flere eksempler på hva fattigdom betyr i prakis, blant annet dette veldig talende eksempelet:

Fattigdom er å ikke kunne sende barnet ditt på skolen, men i stedet måtte sende det ut for å plukke opp sigarettstumper i gata, ta ut innholdet, rulle dem til nye og selge dem. *Skatt* Utviklingsministeren presiserte at noe av det viktigste Norge kan fortsette å gjøre i kampen mot fattigdom er å bidra til at utviklingsland kan få større skatteinnteter.

I Zambia er det kun to av gruveselskapene som betaler overskuddskatt. Resten gjør det ikke, sa Holmås og fulgte opp:

Pengene forsvinner ut, og slik har Afrika blitt ranet år etter år etter år. Utviklingsministeren fra SV viste til at avanserte eierskapsstrukturer i multinasjonale selskaper ofte gjør det nesten umulig å følge pengestrømmene. *Åpenhetskonvensjon* Holmås lovet at UD nå vil ta initiativ til et internasjonalt regelverk for å få på plass større åpenhet om kapitalstrømmer - en åpenhetskonvensjon.

Han lovet også at Norge skal være med å styrke arbeidet for et internasjonalt uavhengig ekspertmiljø for reforhandling av olje- og gruvekontrakter. *Kritikk* Den nye stortingsmeldingen ble generelt veldig godt mottatt av de som var tilstede og fikk stille spørsmål under lanseringen, men fikk også noe kritikk.

Den spriker over veldig mange temaer, sa Benedicte Bull fra Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo, og påpekte at hun mente det var for lite fokus på utdanning som en vei til bedre fordeling.

Bull var imidlertid også godt fornøyd med deler av meldingen.

Denne stortingsmeldingen går et skritt videre i forhold til hva vi har sett fra mange andre aktører på den internasjonale utviklingsarenaen, spesielt når det gjelder kapitalflukt, skatteparadiser og praksisen blant rike og mektige aktører i vår del av verden, sa hun.