Skatteminimeringsstrategier under lupen i Australia

 

 

Parlamentet i Australia vil granske landets olje- og gassgiganter

The Sydney Morning Herald forteller om en kommende parlamentarisk undersøkelse av potensiell skatteunngåelse. Det er allment kjent at mange oljeselskaper og gruveselskaper som får tilgang til begrensede og ikke-fornybare naturressurser er i overkant kreative med sine skatteunngåelsesstrategier. Det reagerer borgerne i Australia på.

 

248 dollar i skatt på 1,7 mrd

Chevron er blitt kjent som "skatteunngåelsenes gudfar". En rapport fra Australian Financial Review avslørte at Chevron hadde betalt 248 australske dollar i skatt på anslagsvis 1,7 milliarder australske dollar i overskudd som ble omdirigert til den amerikanske jurisdiksjonen Delaware, som renter på et lån.

Den formelle granskningskomisjonen ble formelt etablert tolv måneder etter at en video fra Fairfax Media skapte bekymring i Australia om at milliarder av australske dollar kunne ha "forduftet" og at den australske befolkningen kan ha blitt snytt for milliarder i inntekter til fellesskapet.

Se videoen fra Fairfax Media som skapte bekymringer her.

Det britiske parlamentet har holdt en tilsvarende høring av noen av de multinasjonale selskapene som er blitt kjent i media for sine skatteminimeringsstrategier. Se videoen fra da det britiske parlamentet og Member of Parliament, Margaret Hodge, grillet Google om deres skatteminimeringsstrategier.

 

Hva gjør Regjeringen i Norge for å unngå uønsket skattetilpasning?

Her i Norge har Finansdepartementet nå foreslått å beskytte skatteparadisene.

Les: Finansdepartementet foreslår å beskytte skatteparadiser

PWYP Norge har sendt inn sitt høringsinnspill om utvidet land-for-land rapportering. PWYP Norge har fått massiv støtte for sine argumenter fra mange høringsinstanser. Det er åpenbart for de fleste at Finandepartementets forslag ikke oppfyller Stortingets anodningsvedtak.

Les: PWYP Norges høringssvar om LLR for regnskapsformål: Høring – endringer i forskrift om land-for-land-rapportering.

Finansdepartementets forslag, slik det foreligger i høringsnotatet, har ikke fulgt opp Stortingets anmodningsvedtak. Finansdepartementet skriver at de på bakgrunn av dette forslaget, slik det nå foreligger, vil fastsette endelig forskrift. Det er alvorlig fordi Stortingets anmodningsvedtak nr. 792 (2014-2015), om å synliggjøre uønsket skattetilpasning, da ikke blir oppfylt.

Det betyr at sittende Regjeringen ikke har fremmet de nødvendige lovforslagene for å synliggjøre potensiell uønsket skattetilpasning.

 

Stortingshøringer her i Norge?

Parlamentariske høringer er en type institusjon Norge ikke har. Stortinget har ikke anledning til å gjøre denne typen høringer der Stortinget kaller inn ulike aktører og kan avkreve svar.  Den institusjonen Norge har er kontroll-og konstitusjonskomitee.  Kontroll -og konstitusjonskomiteen har beveget seg noe en retningen de siste årene.

PWYP Norge har informert saksordfører Gunvor Eldegard i Kontroll- og konstitusjonskomiteen om Regjeringens manglende oppfølgning av å innføre loven utvidet land-for-land rapportering som kan synliggjøre potensielt uønsket skattetilpasning.

Spørsmålene til kontroll og konstitusjonskomiteen er: Hvordan kan kontroll- og konstitusjonskomiteen sikre at Stortingets intensjoner positivt oppfylles? Hvilke verktøy bør tas i bruk i denne saken? Hvordan bør Stortinget reagere?

Les: Hva gjorde kontroll-og konstitusjonskomiteen med LLR-saken?