Skatteunndragelsenes ”gudfar”

Det ser ut til å bli en varm sommer for Chevron i Australia.

Sam Dastyari, talsmann i det australske arbeiderpartiet, kalte Chevron ”gudfar”  av skatteunndragelsesaktiviteter i Australia. Chevron er den amerikanske oljegiganten som står bak Australias største flytende naturgass prosjekt. Australske senatorer har den siste tiden fått gode grunner til å være kritiske mot Chevron.

Sist måned bestemte en føderal domstol at Chevron burde betale 269 millioner australske dollar, inkludert kostnader, for ubetalte skatter i Australia for perioden 2004 til 2008. Selskapet kunngjorde nylig at de skulle anke avgjørelsen.

248 dollar i skatt på 1,7 mrd

Nylig avslørte en rapport fra Australian Financial Review at Chevron betalte 248 australske dollar i skatt på anslagsvis 1,7 milliarder australske dollar i overskudd som ble omdirigert til den amerikanske jurisdiksjonen Delaware, som renter på et lån.

”Et offer”

Chevron reagerte på dette ved å hevde at de er et offer for ”feilinformasjon” fra fagforeninger og media. I følge Roy Krzywosinksi, daglig leder i Chevron Australia, er Chevron ”åpent og transparent” overfor det australske skattekontoret. Samtidig bekreftet Chevron at de har 200 selskaper registrert i skattejurisdiksjonen Delaware og 200 i skatteparadiset Bermuda.

- Dette stemmer med PWYP Norges funn i rapporten Piping Profits der vi fant at Chevron var et av  de mest ugjennomsiktige slektskapene i undersøkelsen, sier Monika Zidonyte i PWYP Norge.